🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kälpāt

Cite this page as:"kälpāt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kälpāt (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:“to obtain, to manage [+ inf.]”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:kälpā-
Lexeme variants:kälpāt
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:transitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1kälpekälpāmät
2kälpātekälpāc
3kälpāt, kälpāt-äṃkälpānt, kälpānt-äṃ

Lexeme family

Occurrences

kälpāt

1A 1 b5lāntäṣ cindāmaṇi wmār toriṃkälpātpoñcäṃ jambudvipis e(kro)b6rñe wawik
2A 16 a2yātlune ; kuc nekälpāt; pñi s«t/n»e ske
3A 26 b2korisyo /// b2– – –(kä)lpātabhiṣek märka(mpalṣi) /// b3
4A 59 a2ytāraṃ lyutār ; wañikälpāt: säm kakäa3(l)
5A 62 a5yärk yā(m)im : kälpātcaṃ ; yärk yāmläṃ
6A 80 a1/// kl(e)śās wawik ārāntiśparäṃkälpāttmäṣ ārānt a2
7A 107 a2a2/// wṣeññe camkälpātnande kuyal tu ckā
8A 157 b2/// (y)ärmaṃ nṣac kekälpātākärnu… b3/// essi
9A 169 a6nyagrodhārām saṅkrā(maṃ) wañi kälpā(t)/// b1klyuṣūräṣ wiraṃ
10A 251 b5lāntune ; abhiṣek ;kälpātptāñktäṣ ; lmo tuṣīt
11A 252 b5lāntune ; abhiṣek ;kälpātptāñktäṣ ; lmo tuṣī
12A 255 a1(osi)tṣ(i) āṣānik tmāṃ-ñu-wälts(-puklyi) (puttiśparäṃ)(kälpāt)(śtwar-tmāṃ) (päñ-wälts) (pu)klā puttiśpa(rṣi)nās
13A 255 a2penu kāruṇik tmāṃ-ṣäk-wälts-puklyi puttiśparäṃkälpātśtwar-tmāṃ pua3(klā) (puttiśparṣin)ā(ṃ) wles
14A 255 a4(käṣṣiśśi) (käṣṣi) tmāṃ-tri-wälts-puklyi puttiśparäṃkälpāttri-tmāṃ päñ-wälts puklā puttiśparṣināṃ
15A 255 a5kāsu kälko tmāṃ-puklyi puttiśparäṃa6(lpāt)(we)-tmāṃ we-wälts puklā puttiśparäṃ
16A 255 a7puk knāṃnmāṃ okät-wälts-puklyi puttiśparäṃkälpāttmāṃ-ṣäk-wälts puklā puttiṣparäṃ
17A 255 a8penu āṣānik ṣäk-walts-puklyi puttiśparäṃkälpāttmāṃ puklā puttiśparäṃ
18A 255 b2kāruṇik taryāk-päñ-pi-pu(k)ly(i) b2(puttiśparäṃ)kälpātśtwarāk päñ pi
19A 276 a5; klyomināñ ; metrakkä(l)p(ā)t; puttiśparṇ «:» śaṅkhe
20A 312 b8cam pär ; (mā)(kälpāt): wsokoneyo ṣeñc ;
21A 317 a2mänwā särki wärpnātsi kälpā(t)/// a3l tosäṃ
22A 340 b2ākālyo : wärkälpāt; stāmis pältwā ;
23A 341 b8märkampal ; srotāpattune ;kälpātoko säm : ā
24A 357 a2āñkät tamät tṣā paräṃkälpāttṣā saspärtu dharmacākkär tṣā
25A 394 a4waṣtäṣ läntässi tärkor kälpāt– m· – – :
26A 398 b3cmolu lepar-äṃ srotāpattune paräṃkälpāttmäṣ ·ā /// b4
27THT 1322.a b2/// b2/// (putti)śparäṃkä(lpāt)/// b3/// –
28THT 2600 b2/// – m· śk·kälpātly· ñce ś· ///
29YQ I.9 b1(sne) (lyutā)r ktsets puttiśparäṃkälpātviśikkonaṃwāskat