🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wmār

Cite this page as:"wmār". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wmār (accessed 16 Jul. 2024).
 
Meaning:“jewel, gem”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:wamer
Lexeme variants:wmār; wumār
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-i

Paradigm

sgpldu
nomwmārwmāri
voc
accwmārwmāräs
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

wumār

1A 43 and 52 a1– – s ñ· tām wumār pñin(tu) /// /// :

wmār

1A 1 b5kätkoräṣ sāgareṃ lāntäṣ cindāmaṇi wmār toriṃ kälpāt poñcäṃ jambudvipis
2A 43 and 52 a4 /// sy(o) klāt-ñi wmār ; śāwaṃ skeyasyo ;
3A 43 and 52 a6ñem(i)ntu tmäṣ marśkaṃ tām wmār ri(nācär) /// /// (kupre)
4A 43 and 52 b1parmā tām «†•» b1 wmār tāpärk mättak ritāmār tmä(ṣ)
5A 68 b2; /// (wmā)b3r ; pākär yāmr-äṃ ;
6A 68 b6ñi se at·āśik cintāmaṇi w(m)ā(r) ///
7A 208 a5/// a5 /// kāntṣi wmār okät /// a6 ///
8A 405 b1/// b1 /// ñi wmār kälp·prä – – – – – – – – – – – – – – – ss·m·n·ṣ c·my·
9YQ II.2 a7(käṣṣi) (:) 13σ /// (w)m(ā)r ; cintāmaṇi : yomuräṣ