🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

toriṃ

Cite this page as:"toriṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_toriṃ (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “as a reward”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Lexeme variants:toriṃ
 

Lexeme family

  • toriṃ “as a reward”

Occurrences

toriṃ

1A 1 b5sāgareṃ lāntäṣ cindāmaṇi wmārtoriṃkälpāt poñcäṃ jambudvipis e(kro)b6rñe
2A 2 a1ktäṅkeñc kraṃś : kälpnāntärtoriṃ; puttiśparäṃ ; wärṣṣältse
3A 276 b7/// b7/// ·ärs·etoriṃsā·ä – e –
4A 348 a3/// ṣtāṃ kapśiñäṣ śwāltoriṃtsälp a4/// nāṃ
5A 348 b2b2/// eṣ tämtoriṃśalpantär tmäṣ ca b3
6YQ II.6 b4semśu cam ; eṣṣ-äṃtoriṃ; śtwar wäknā ;
7YQ II.6 b5; se lāntune ;toriṃsäm ; kāruṇik wäl

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.