🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ñäktasaṃ

Cite this page as:"ñäktasaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäktasaṃ (accessed 24 May 2024).
 
Meaning:an epithet of the Buddha; “god”; “(voc.) [your] majesty”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ñakte
Lexeme variants:ñäktasaṃ
 
Number:plural
Case:locative
Gender:masculine; feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-añ

Paradigm

sgpldu
nomñkätñäktañ
voc
accñkätñäktas
genñäktesñäktaśśi
locñäktasaṃ
comitñäktaśśäl
inst
ablñäktäṣñäktasäṣ
perlñäktasā
allñäktacñäktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäktasaṃ

1A 114 b6– – – – keṃñäktasaṃ – – ñäktañ ñä
2A 121 b5 wärpā b5///(ñä)ktasaṃtatmuṣ madhumānak b6
3A 145 b1tsopatsäṃ suk sätkäṣṣ okiñäktas(aṃ): ṣäptä /// b2
4A 168 a5añ· /// a5///(ñä)ktasaṃoṅkrac śol naṣ kuyal
5A 168 b2/// b2/// sāmñäktasaṃcmatär elaṃ sp· ///
6A 182 a6a6/// ṣ·· suñäktasaṃ/// b1/// ·l·
7A 258 b4särki puttiśparṣinās wlesant wlesmāṃñäktasaṃtatmusāṃ brah(m)ā(vati) (mācrac) – –
8A 341 b4cesnaṃ ; mäñcāwe :ñäktasaṃ/// 15σ (yśe)