🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

brahmāvati

Cite this page as:"brahmāvati". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_brahmāvati (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“Brahmāvatī, mother of Maitreya”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in other languages:Skt. brahmāvatī-
Lexeme variants:brahmāvati
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sgpldu
nombrahmāvati
voc
accbrahmāvatiṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

brahmāvati

1A 258 b4wlesant wlesmāṃ ñäktasaṃ tatmusāṃbrah(m)ā(vati)(mācrac) – – b5
2A 258 b5: tsälpäṣlyi tā(ṣ-ñi) ;(bra)hmāva(t)i; (mācar) ///
3A 299 b7lymāṣtkātkmāṃ nāṃtsusbrahmāvatiträṅkäṣ kācke pa(r)s(ā)r klyom
4A 299 b8mänt wäknā pälkātebrahmāvatiträṅkäṣsundaravāṅkaṃ