🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ślok

Cite this page as:"ślok". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ślok (accessed 19 Jul. 2024).
 
Meaning:“śloka”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ślok
Equivalent in other languages:Skt. śloka-
Lexeme variants:ślok; ṣlyok
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-añ

Paradigm

sgpldu
nomślokṣlyokañ
voc
accślok
genślokaśśi
loc
comit
inst
abl
perl
allślokṣac
caus

Lexeme family

Occurrences

ṣlyok

1A 16 b2pñintwāśśi tampe pākraśi ypamāṃ (ṣ)l(y)ob3(k) (trä)ṅkäṣtuṣitabhavnaṃ
2A 62 b3märkampal : ārṣkrānt ṣom ṣlyok ; pekaträ ; b4
3A 269 and 290 a6ptāñkät käṣyāp anaprä ṣtmoräṣ ṣlyok (caṣ) (träṅkäṣ) /// (kuyal)
4A 353 b2miyäsmāṃ (1) (säs) b2 ṣlyok vipaśyi ptāñäktā prātimokäṣ ṣeṣ
5A 353 b4enäṣlune 3 : säs ṣlyok viśvabhu ptāñäktā prātimokäṣ ṣe
6A 354 a2(yma)ssu āñmatsumäntāp (6) säs ṣlyok kanakamuni ptāñäktā prātimokäṣ :
7A 354 a3ptāñäkte enäṣlune 7 säs ṣlyok kāsyap ptāñäktā prātimokäṣ ṣeṣ

ślok

1A 217 b7kärso – – āṃ ṣärpñim ślok we nuna – – – – ṣärpi
2A 218 a3yät āṣānik ; ṣkäśśäṃ ślok we ; kārūṇik (:)
3A 353 b3lek riñiträ 2 säs ślok śikhi ptāñ(äktā) (prātimo)käṣ ṣeṣ