🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

āmāśās

Cite this page as:"āmāśās". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_āmāśās (accessed 26 May 2024).
 
Meaning:“minister, counsellor [of a king]”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:amāc
Lexeme variants:āmāśās
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-āñ

Paradigm

sgpldu
nomāmāśāmāśāñ
voc
accāmāśāmāśās
genāmāśāśśi
loc
comit
instāmāśāsyo
abl
perlāmāśā
allāmāśāsac
caus

Lexeme family

Occurrences

āmāśās

1A 9 a5tāṣ wäl penu perākāmāśāscam wram (lkā)a6(tsi) lyu
2A 10 a3ri worpusāṃ pälkoräṣ pracresāmāś(ās)a4(mṣapantinäs) ṣyak kā(kro)puräṣ
3A 11 a3täm (ṣu)a3rmaṣ daśagrive ślaāmāśāspukyo lo ār
4A 57 a1lāñcinäṃ āsānā lmo lāñcäsāmāśāsypeṣia2(näs) (wrasasyo) (worpu) ///
5A 64 b3(wälts) (lāntsās) (wä)lts ;āmāśās; pākär ypeñc
6A 66 b2/// tmäṣ mahendrasene wälāmāśāskākkropuräṣ cesm-äk ārtaśśi anaprä
7A 111 b1vyāse riṣaknac yeṣ śl=āmā(śās)b2/// – mäskatār
8A 122 b1/// yaṃ maśkaṃ kenätāmāśāsb2/// pälskes tsopats
9A 128 and 130 a3okät tmāṃ śtwar wältsāmāśās(okät) (tmāṃ) (śtwar) (wälts)
10A 266 a2a2s pur(o)h(i)tās śl=āmāśāskuyal nu näṣ waṣtäṣ
11A 312 a4ypeyätwäṣ ṣñi ṣñi korisyoāmāśāsypeṣinäs wrasasyo worpuṣ ñäktaśśi