🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣäk

Cite this page as:"ṣäk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣäk (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“six”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TA
Equivalent in TB:ṣkas
Lexeme variants:ṣäk
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomṣäkṣäk
voc
accṣäkṣäk
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

ṣäk

1A 3 a6waṣt lmālunyaṃ ; tosäs ṣäk ; ritwo kus ne
2A 17 b6cesäm nu wu sambhārṣinä(s) (ṣä) (k)
3A 67 b3treyo mañis krorr oki ṣäk āṅkari ṣitsrāk pākär tākar-äṃ
4A 105 a5– – – – a5 /// p· ṣäk śol – – – – – – a6 ///
5A 234 b6/// t pi koris ṣäk känt tmāṃ pe ///
6A 237 a6/// ; klyisoñcäs : ṣäk ṣura – – ; yāyoñcäs
7A 287 and 259 b2(tri) (wältseṃ) (ār)k(i)śoṣṣaṃ tkaṃ ṣä(k) w(äknā) (wāsä)ṅkātärbahudantākaṃ
8A 288 a5(ṣpä)a5t pi koris ; ṣäk känt (tmāṃ) (pe) ;
9A 288 b1caraki parivrājak(i)nmuk ṣäk pi wäknā w(aṣtäṣ) (lantuṣ)
10A 288 b8 (॥) (etwaṃ) (॥) (nmuk) (ṣäk) (pi) (wäknā) ; (kus)
11A 295 b2pältsäkyo pāsanträ tām praṣtaṃ ṣäk tmāṃ puklā ś(o)b3l mäskaträ
12A 299 a2ñäkteññāñ tsälpāluneṣiṃ kuśalamūlyo rarätkuṣ ṣäk ñäkcyās ārkiśoṣiṃtwaṃ ñäkc(i)ṃ śo
13A 301 b1b1 /// ॥ tman-äk ṣäk tmāṃ salu rā –
14A 307 b5lwākaṃ pretāsaṃ śtwar dvipäntwaṃ ṣäk kāmadhātuṣinās ñäkcyās wṣeññeb6(saṃ) ///
15A 312 a7tāpases nigranthās parivrājkāsyo worpuṣ ṣäk tirtheñi käṣṣi(ñ) (ālyek) (śkaṃ)
16A 315 and 316 b7wä(knā) (tā)māṣṣ orto wälts ṣäk kä«n»t ṣäptuk ṣpät pi
17A 315 and 316 b8wälts«†ä» we (känt) (ṣäptu)b8k ṣäk pi kursärwāyo penu akaniṣ(ṭhadhātuṣi)ñi
18A 371 a1pyāmtsār śolasuts tapakäṃ te ṣäk nidānaṃ śtwar pārāje –
19A 394 b2·eṃ – cam mäśkitām ṣäk koṃsā sne śwāsi nāṃtsunt
20A 403 b5opyāc ; (päklā)r-ñi : ṣäk ā(ṅkaräs) /// 21σ b6
21A 408.n a5a5 /// aśi ṣäk mä(rkampaläntu) /// b1
22THT 1473 b2/// b2 /// tw· ṣäk lpo naṣt : śt·a
23THT 2600 b3b3 /// – m ṣäk wrasa – /// b4
24YQ I.1 a2caraki parivrāa2(jaki) (•) (nmuk) (ṣäk) (pi) (wäknā) (waṣtäṣ) (lantuṣ)
25YQ I.1 b3etwaṃnmuk ṣäk pi wäknā ; kus
26YQ I.9 a6aci riṣakäśśi märkampal papräṅkuräṣ ṣäk pukul māski a7(ṣläṃ) ///
27YQ I.9 a7/// (na)ndāṃ nandabalānäṣ śäk ṣäk pi ātklumināṃ oṅkriṃ wärworäṣ
28YQ I.9 a8waśirṣiṃ āsānā lyäm taryāk ṣäk pi koris koträntwā mār-ñäb1(ktes)
29YQ III.1 b6tākskamat śäk ṣäk pi pukälye śomib7(ne) ///
30YQ III.3 b7(wkänyo) /// (wät) märkampalaṃ ṣäk tmāṃ paräṃ kälpānt
31YQ III.5 b1 18σ /// (:) (ṣäk) tmāṃ ciñcraṃ ; kulewāśśi
32YQ N.2 and N.6 a6a6 /// · w(a)w(i)kuṣ ṣäk abhijñes ram yāmuṣ :