🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tman-äk

Cite this page as:"tman-äk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tman-äk (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tman-äk; tman-äkk
 
Number:singular
Case:locative
Gender:neuter

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tman-äk

1A 60 a3naivasaṃjñānaṃ penu tatmuṣ tākeñc tman-äk cesmi a4 ///
2A 116 b5spāltäṅkānträ ; klopantyo : tman-äk ce b6 11σ
3A 118 a1säm ; nīpura(p)ād ; tman-äk sāk : s· –
4A 152 a1ālū pat ; skeysā tman-äk ; /// a2
5A 301 b1miśra b1 /// ॥ tman-äk ṣäk tmāṃ salu
6YQ II.7 a1 /// (ype)yaṃ śmäṣ tman-äk tman-äk wältsantuyo a2 ///
7YQ II.7 a1/// (ype)yaṃ śmäṣ tman-äk tman-äk wältsantuyo a2 /// (lä)ntäsmāṃ
8YQ II.7 a4äñc«ä/aṃ» wärtaṃ ne śmäṣ tman-äk maitris nikṣanā ewraṃ lwā

tman-äkk

1A 47 a6/// a6 – ·o (t)m(a)n-äkk ats klyaṃt(rä) /// b1