🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tākar-äṃ

Cite this page as:"tākar-äṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tākar-äṃ (accessed 21 Jun. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:tākā-
Lexeme variants:tākar-äṃ
 
Person:third
Number:plural
Tense/Mood:preterite
Pronoun suffix:third
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1tākātākmäs
2tākaṣt
3tāk, tāka-ñi, tāka-ṃ, tāka-mtākar, tākar-äṃ, tākar-ämtākenes

Lexeme family

Occurrences

tākar-äṃ

1A 24 a3wlyepe lālaṃṣke – – (pā)kär tākar-äṃ täm pälkoräṣ bṛhadyutis kuntistsekāp
2A 67 b3ṣäk āṅkari ṣitsrāk pākär tākar-äṃtäm pälkoräṣ tkanā
3A 90 a5a5 14σ /// tākar-äṃ : ṣñi kotär
4A 90 b1·ts· t sewāñ ckācri tākar-äṃ taṃne wkänyo waṣtäṣ b2
5A 118 a3ñomā śtwar sewāñ tākar-äṃśuddhā a4 ///
6A 118 a4a4 /// śtwar ckācri tākar-äṃ – – – – ·iś