🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tkanā

Cite this page as:"tkanā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tkanā (accessed 19 Jun. 2024).
 
Meaning:“place, earth, ground”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:keṃ
Lexeme variants:tkanā; tkan=
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):P-i

Paradigm

sgpldu
nomtkaṃ, tkan-äktkañi
voc
acctkaṃ, tkan-äk
gentkanis
loctkanaṃtkaṃsaṃ
comit
inst
abltkanäṣtkaṃsäṣ
perltkanā
alltkanac
caus

Lexeme family

Occurrences

tkan=

1A 257 b5(klyo)mu(neyo) ; – – – ; (tkan=) (ā)kāśā ; puk wrasañ
2A 297 b4: swāñceṃ tsākäṣtär ; tkan= ākāśā ; wkäṃ wäknā

tkanā

1A 1 b2päñ kursärwā ār«p/ṣ»lāsyo rarkusāṃ tkanā kälk : tmäṣ rākṣtsāśśi
2A 4 a4ñomā okar naṣ äntāṃ tkanā ne säm tsmār kärkñäṣ
3A 7 a3cämpiṣ taṃne kräṃ(tso)a3nāṃ taṃne tkanā «†taṃne» «†tkanā» taṃne praṣtā
4A 25 b4; b4 ptāñktasyo : tkanā – – – ; – –
5A 36 b1b1 …trä ypic tkanā : tämne-k ne… ///
6A 56 a4kāruṇik träṅktsi päknāsmāṃ trik tkanā a5 (klā) ///
7A 59 a6 /// ; lkālyāṃ tkanā ; kosprenne : kakmus
8A 66 b5; cam koṃ tām tkanā ; pukmäs knatr-äm ;
9A 67 b3tākar-äṃtäm pälkoräṣ tkanā e b4 /// (tso)pats
10A 71 a6samakkorrenaṃpotsāṃ tkanā ñi ; b1
11A 77 b2b2 /// kakältsā-ṃ trik tkanā (klā)tm-äk brahmadatte
12A 105 b3/// l· paryānaṃ pākrä tkanā pe – – – – b4 ///
13A 217 b4pañitswāts : pontsāṃ tāṣ tkanā ; cw oky
14A 240 a3; wärkänt krañcän toräṣ tkanā ; wināṣ kapśaṃ ;
15A 240 a4wrasañ añu yāmūṣ toräṣ tkanā /// a5 ///
16A 256 a8naytuntuyo polkāṃtseṃ krop ṣitsrāk tkanā ṣtmo tāṣmät
17A 257 a4täm kaklyuṣuräṣ weyeṃ nāṃtsuṣ tk(anā) (ākāśā) /// (sā)a5(dhu) sādhu
18A 257 a71 ॥ tmäṣ puk tkanā āk(āśā) (ñäktañ) a8 (nape)ñi
19A 257 b6pyā(py)ā(s) bodhisattu(ṣinās) (peyuyac) kanweṃ tkanā to ts(eṃ) śākwaṣiṃ tär(kä)ryo
20A 261 b4(kā)tse kakmurä(ṣ) āmpi kanweṃ tkanā (to) (rā)java(rtt-yokäṃ) /// b5
21A 272 b2/// ñ parnoṣ tāṣ tkanā cessi na –
22A 298 a4ṣāmnās a /// a4 tkanā : sawr-äm sälpmāṃ yepeyntu
23A 300 a4; ñareyaṃ ; sälpmāṃ tkanā ; wärṣṣälyo ; säryām
24A 312 b8 : yeṣ tām-äk (tkanā) ; (tatriku) nāntsu ;
25A 320 a7– – – yoki : tkanā epreraṃ /// 12σ a8
26A 340 a5ṣā;tre nāntsūṣ ; klār tkan(ā) (pa,präkuṣ) (cam) (nātäk) kuciṣṣ
27A 356 b4puk (ma)rmañ protkar-äṃ – – tkanā klāpontsāṃ kapśiññac
28A 399.12 b2 /// käṃ sälpmāṃ tkan(ā) – ///
29A 448 b5/// b5 yeṣ tām t(ka)nā mahākā /// b6 ///
30PK NS 2 b3b3 (yāme)ñc cami yälya tkanā knāl cam ṣñi waṣtäṣ
31THT 1142 a3– lyārpis ri : tka(nā) b1 /// – c·
32YQ II.13 a2 (āmpi) (kanweṃ) (tkanā) (to) (java) /// (käṣṣi)nac
33YQ V.1 a3a3 /// nāṃ tkanā ri rīyac śtwar ñemintwāṣināñ