🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

klā

Cite this page as:"klā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_klā (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“to fall”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:klāyā-
Lexeme variants:klā
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1
2
3klā, klā-ciklār, klār-äṃ

Lexeme family

Occurrences

klā

1A 56 a5trik tkanā a5(klā)/// l(e)tke oki brahmadattes
2A 77 b2/// kakältsā-ṃ trik tkanā(klā)tm-äk brahmadatte wäl
3A 100 a5träṅktsi pkā a5///klātäm pälkoräṣ puk
4A 182 b2b2/// tt okiklāwtā-k t·· – n·
5A 222 b2: yāmtsā(t) (āna);(ntārśäntu) ;(klā)säm aviś ; ñareyaṃ
6A 222 b4; antuṣ nwāt ;klāmahā;padūmaṃ : āresāsyo ;
7A 235 a1a1///klāśol tuṣitaṃ /// a2
8A 239 b5närkässi ; antuṣ nwātklā; mahāpadūm : āresāsyo
9A 356 b4(ma)rmañ protkar-äṃ – – tkanāklāpontsāṃ kapśiññac śotracc
10A 433 a4kälkā-ci saṃ k(r)ośśäṃ wärklā/// a5/// (we)wñu(räṣ)
11THT 1461 b3b3/// trā preklāpälkār śri vrä –
12THT 1584.i b1b1/// – m·klāśśi – /// b2
13THT 1606.e a1a1/// –klāki – /// a2
14THT 1639.h a2/// a2/// –klā/// b1/// ·v·
15THT 1658.a b1ma /// b1///klāśol·ṃ ///
16THT 1975 a1/// ॥ na tneklā– /// a2///
17THT 2385.v b1/// b1/// –klā– /// b2///
18THT 2441 b1b1/// ·k· nāklā/// b2/// ṣmä