Announcements

koṃsā

Cite this page as:"koṃsā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_koṃsā (accessed 24 Apr. 2024).
 
Meaning:“day; sun”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:kauṃ
Lexeme variants:koṃsā
 
Number:plural
Case:perlative
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom koṃ, kon-äk koñi
voc
acc koṃ, kon-äk
gen konäśśi
loc konaṃ koṃsaṃ
comit
inst konyo
abl
perl koṃsā
all konac
caus

Lexeme family

Occurrences

koṃsā

1A 1 a6l·i – sārth jambudvipac pe yāmuräṣ ṣpätkoṃsākñukac wraṃ kälk :
2A 1 a6ṣpätkoṃsāpokenā – – – – b1
3A 1 b1ṣpätkoṃsālyomaṃ kälk
4A 1 b1ṣpätkoṃsā wälts pältwāyo oplāsyo wraṃ opläṣ oplā kārnm(āṃ) (kälkorä)b2
5A 84 b2b2/// (ṣpä)tkoṃsā tāp śuk
6A 146 a2tmä – – – (ṣ)pät ṣäptantukoṃsāsäm āco mācri kātsaṃ
7A 150 b4po – – – – – – – – cesäm ṣpätkoṃsākälytär ok prākroneyaṃ b5
8A 394 b2ṣäkkoṃsāsne śwāsi nāṃtsunt
9A 457 a5/// ribhoktavyaṃ • ṣpätkoṃsāwärpnāl • ati ///
10THT 2425 b1/// b1/// ṣpätkoṃsā/// b2/// –
11YQ III.2 b3täpreṃkoṃsāparmā kulewāñ klyoseñc