🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

māski

Cite this page as:"māski". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_māski (accessed 19 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “(adj.) difficult, hard, troublesome”; “(adv.) with difficulty”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:māskw
Lexeme variants:māski; māsky
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nommāski
voc
accmāskimāskyās
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

  • māski “(adj.) difficult, hard, troublesome” “(adv.) with difficulty”
    sg.mpl.f
    nommāski
    accmāskimāskyās

Occurrences

māski

1A 1 b6śkaṃṣāmnernaṃmāski kätkāläṃ ; ktäṅkeñc tsraṣiñ
2A 30 a6(udumpa)a6rṣi pyāpy oki ptāñäktañ māski /// b1 säm näṣ
3A 56 a1a1 /// (māski) (kälkā)lyāṃ tkanac yäl ci
4A 65 b5 (•) (mäśkit) (träṅkäṣ) (mā) (māski) kärsnāl saṃ wram kuyalte
5A 67 a3·ś· nātäk ṣokyo nu māski yāmläṃ wram yāmäṣt ṣñi
6A 84 b6 /// naṃ ॥ māski riṣakeṃ ; pāpṣune
7A 177 b6/// lsuntaṣ pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi
8A 197 b3plā /// b3 nyo māski weñläṃ wram papä ///
9A 222 a5: skeyasyo pe ; māski ṣeṣ ; mroskulune(yo) ;
10A 230 a1 a1 (ṣokyo) (nu) (mā)sk(i) tāk paṃ kāvviṣi re(twe)
11A 261 a4– – – – : 1 ṣokyo (māski) ; kälpālaṃ ; ///
12A 301 a5: bodhisatvāñ el esmāṃ māski yāmläṃ wram ypa a6
13A 340 a9weñār ṣokyo ; māski kälpāl w(ra)m ; p(apräku)
14A 399 a2lātäṅkāṣ päśśäṃpältsäṅkāsi māski /// a3 /// metrak
15A 405 a5– ly· – praṣt·aṃ māski kälpāl /// b1 ///
16THT 3185 b8wleṣāt kā l·i b8 māski y·ā – – kaṃ ·e
17YQ I.9 a6märkampal papräṅkuräṣ ṣäk pukul māski a7(ṣläṃ) /// (na)ndāṃ nandabalānäṣ
18YQ II.5 b5wätkālts wätkāṣṣ-äm b5 /// (māski) kälpāläṃ puttiśparṣinäṃ ñemiṣiṃ praṅkā
19YQ II.12 a8/// (:) (1) (ṣokyo) (māski) ; (kälpāläṃ) ; (pu)ttiśpa«rṣṣāṃ»
20YQ II.12 a8; ṣiyak kakmu : māski klyossi ; kälpālyes ;
21YQ II.13 a3; (kä) – – : māski kälpāläṃ ; puttiśparṣiṃ ;

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.