Announcements

wätkālts

Cite this page as:"wätkālts". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wätkālts (accessed 04 Mar. 2024).
 
Meaning:“firm”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:wätkāltse
Lexeme variants:wätkālts
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom wätkālts wätkāltsi wätkāltse
voc
acc
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

wätkālts

1A 18 b4; vy(ā)b4karit ; yneśwätkāltsypeñc :
2A 94 b3wätkālts; ymār kumsam ;
3A 213 b4; ṣotreyntu ; saluwätkālts; y·i ///
4A 213 b5pälskont puk ; wätkāṣwätkālts; sn= ālak wkäṃ
5A 215 b7/// b7/// newätkāltskrasaṣ smäk ṣakk ats
6A 400 a3a3/// – ṣwätkāltstäṣ päkras • um(par)
7A 431 a1a1/// cwaṃ n·ñciwätkāltssne sañce caṣ cmo
8A 465 a1a1///wätk(ā)lts॥ – – – – /// trasa
9THT 1639.a b3/// b3/// māwätkāltsyā – ///
10YQ I.7 a6brāmmaṃ ptāñkät käṣyāp kātklunea7(tkālts)(krasaṣ)
11YQ II.2 a3tämyo kärsnām yneśwätkāltsptāñkät käṣṣi ārkiśoa4(ṣṣaṃ) ///
12YQ II.5 a8 kupre ne säm yasäṃ caṣ penu pärklune a8 (•) (sne) (täṅklune) (atäṅkät) (wätkāṣṣ-äm) (cam) (yas) (wäṣpā)(wätkālts) (tämne) w(ä)knā kakmunt puk knānmānänt ptāñkät pkärsäs
13YQ II.5 b1(ṣotreyntu) ; (salu)(wätkālts); (ypic) (yāmu)
14YQ II.5 wätkāṣb2(tkālts); (sn=) (ālak) (wkäṃ)
15YQ II.5 b4säm penu sne täṅklunewätkāltswätkāṣṣ-äm
16YQ II.10 a7sne sañcewätkālts; ptāñkät käṣṣi säs
17YQ II.10 b4ṣotreytu ; ypic paplätkunt ;wätkāltswākmtsaṃ ; puk sab5(lu)
18YQ II.10 b5/// (w)äṣpāwätkāltswäṣpā ptāñkät käṣṣi säs
19YQ II.11 a3/// – n· (k)ñ(ā)ñtärwätkāltswākmats