🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ymār

Cite this page as:"ymār". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ymār (accessed 19 Jul. 2024).
 
Meaning:“quickly”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Equivalent in TB:ramer
Lexeme variants:ymār
 

Lexeme family

  • ymār “quickly”
    • ymār-ymār “very quickly”

Occurrences

ymār

1A 8 a2lkātsi āyim tmäṣ pekant ymā(r) (ymā)a3r lyu wram roteyäntu
2A 8 a2āyim tmäṣ pekant ymā(r) (ymā)a3r lyu wram roteyäntu tskoräṣ
3A 20 a4kapśiññā yok koc śmā-ṃ ymār ymār lakeyäṣa5
4A 20 a4yok koc śmā-ṃ ymār ymār lakeyäṣa5 – – – –
5A 54 a5käṣṣi /// a5 pñi ymār ciñcär tsopatsäṃ oko eṣ
6A 94 b3: weñā wätkālts ; ymār kumsam ; nu
7A 100 a1 a1 /// hetutwati ymār sundarinā a2 /// ndeṃ
8A 102 b3ññ oki ; täppreṃ ymār ; śkaṃ pälkiñc
9A 119 a5/// empelunepicäs ymār ṣu pukāks-äṃ – – – āmāś·
10A 128 and 130 b4aräṣtār märtār śol tāpärk ymār wrasaśś(i) (pra)sk(i) /// (ño)b5
11A 156 a5a5 /// śomiṃ tsrä ymār kakmus karemāṃ akmalyo śl=
12A 261 a4 lmā(saṃn)trä ; tämyo ymā(r) ; – – – – : 1
13A 269 and 290 b2yutko (ṣokyo) (kipsu) (nāṃtsu) (ymār) (na)kätpurṇake träṅkäṣ
14A 312 a5(prātihāri)a5lok penu ypeyätwäṣ ymār sne ske kropant tämne
15A 340 a3śwātsiṣy ākālyo ; kāpar ymār pälskānt ; kāruṇik wrasom
16A 341 a7ṣūti spāl ; pakt-äṃ ymār tmaṃ ; kapśañi :
17A 342 b1; b1 kalkaṣ lo ymār ; caṣ ypeyäṣ :
18A 359 a3upaniśrayāśu śaraṇaṃ – – – (ps)esār ymār sem a4 tñi säm
19A 431 a8/// a8 /// r ymār kärtkā /// b1 ///
20A 431 b8tampeyaṃ /// b8 /// (ymā)r ymār cam-äk kärtk(ā)lac kälk
21A 431 b8/// b8 /// (ymā)r ymār cam-äk kärtk(ā)lac kälk kärtkāl·
22THT 2163.d b1– – /// b1 /// ymār ///
23THT 2395 b4/// b4 /// r ymār cam·o /// b5 ///
24YQ I.5 a1a1 /// kalkam ymār bādhariṃ brāmnaa2(c) /// (paiṅ)g(i)k(e)
25YQ II.5 b6ñi tmäṣ pāk plos ymāb7(r) (ṣkārā) /// ajiteṃ pracräṣṣ
26YQ II.12 a8 lmāsaṃnträ ; a8(myo) (ymār) ; /// (:)
27YQ III.2 b2; ptāñkäb2(t) (lkātsi) /// ymār ymār śākkeśśi lānt śaśärs
28YQ III.2 b2ptāñkäb2(t) (lkātsi) /// ymār ymār śākkeśśi lānt śaśärs śākkeśśi
29YQ III.2 b8ṣäpnont wäṣta-käntwāñ mäskanträymār