🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pāpṣune

Cite this page as:"pāpṣune". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pāpṣune (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “morality, observance of moral precepts”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:papāṣṣorñe
Lexeme variants:pāpṣune; pāpṣūne
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nompāpṣune
voc
accpāpṣune
genpāpṣuneyiss
locpāpṣuneyaṃ
comit
instpāpṣuneyo
ablpāpṣuneyäṣ
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pāpṣune

1A 20 b5(yso)b5mo puk märkampalntu kärso pāpṣune knānmuneyo kaknu ārkiśoṣi kärso
2A 20 b6pättāñkät ñom(-kä)lywāts puk wrasas pāpṣune tsraṣṣune plyaskeṃ : knā (nmuneyo)
3A 64 a4wramnāśśi ; napeṃa4(śśi) ; (pāpṣune) (ṣyak) ; (sārmä)ntu ;
4A 84 b6māski riṣakeṃ ; pāpṣune pā ///
5A 112 b1– – – – – b1 /// yaṃ pāpṣune – – – – – – b2 /// la
6A 117 a4tom nu näkseñc ; pāpṣune ; tämyo waṣt lmo
7A 117 a4tämyo waṣt lmo ; pāpṣune ; mänt a5
8A 120 b5praṣt penu sundari nandes pāpṣune markäs b6 /// ñi
9A 125 and THT 1425.e and A 117 a4: tom nu näkseñc pāpṣune tämyo waṣt lmo pāpṣune
10A 125 and THT 1425.e and A 117 a4pāpṣune tämyo waṣt lmo pāpṣune mänt a5 (pā)ṣītär :
11A 128 and 130 a5(śtwa)r wälts puklā wärtaṃ pāpṣune pāṣāt maitträ kāruṃ mudit
12A 177 b6/// b6 /// lsuntaṣ pāpṣune ṣokyo māski : 2
13A 180 b4 /// /// (pā)ṣāte pāpṣune āṣtär : tñi
14A 237 a2– – – – – a2 /// pāpṣune ; lamar plyaskenaṃ ;
15A 243 b3: tri knāṃmuneyntu ; pāpṣune plyaskeṃ ; āṣträṃ yomunt
16A 256 a4mar katkat : ppāṣār pāpṣune ; paṣṣ el päśśäm
17A 258 b2nāṃtsu kaksunt wsokaṃ indrisyo pāpṣune k(n)ä«ṣ/s»(si) b3 /// (säs)
18A 261 a5k(aklyuṣu)räṣ : kāswa(-pa)lā ; pā«ṣ/p»ṣune ; omä(ske)nac ; kā(tkune)
19A 282 b2b2 /// prāy el p(ā)pṣune plyaskenis /// b3 ///
20A 286 b5/// b5 – – ñc pāpṣune pāsanträ knānmune ā(kälsanträ) ///
21A 301 b8el paṣ p«ṣ/p»āṣār ; pāpṣune : päkropā(r) (pñiṃ)tu ;
22A 307 b1pñāk ṣurmantyo āṣträṃ ; pāpṣune pā(ṣāt) b2 (tämne-k)
23A 307 b2(āṣträṃ) (knānmuneyo) ; (āṣträṃ) pāpṣune : mäṃt ne säs
24A 336 a2a2 /// lyutār vineyaṃ pāpṣune (a)bhidharmaṃ knānmune lyu ///
25A 389 a2a2 /// ·th· (•) p(ā)pṣune wkätkālune kle… a3 ///
26THT 1425.f b2/// b2 /// – pāpṣune ·ā – /// b3
27THT 2412 b3/// b3 /// – pāpṣune – /// b4 ///
28THT 2468 b3b3 /// – cam pāpṣune ·ā /// b4 ///

pāpṣūne

1A 218 a6kalpsaṃ krope ; el pāpṣūne ; tsraṣṣūneyntu ; knānmūneyntu
2A 222 b1; puklā pāṣā(t) ; (pāpṣūne) (:) (lyäm) (plyaskenaṃ); (mu)sāt
3A 224 b6praṣtaṃ koṃn ats pāṣtär pāpṣūne : 100-20-3 /// b7

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.