🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

plāc

Cite this page as:"plāc". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_plāc (accessed 26 May 2024).
 
Meaning:“word”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:plāce
Lexeme variants:plāc; plā
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-äṃ

Paradigm

sgpldu
nomplācplācäṃ
voc
accplācplācäṃ
genplācis
loc
comit
instplācänyo
ablplācnäṣ
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

plā

1A 72 a2– – – a2/// sneplāwlamträ was tāloṣ sekaṣ-äm
2A 197 b2: kupre ne sneplā/// b3nyo māski
3A 226 a5– – – – – – – sne ;plāpe(nu) (:) a6śātoneṣiṃ
4SHT 1030 a4nākeṃ ka«pśañi» a4plā
5THT 1306 b5/// mañi lapplā///
6THT 1488 a2/// – ś·plāke ya
7THT 2406 a3/// a3/// (s)undarinacplā– /// b1///

plāc

1A 5 b3mätsratsi oki ; plāccraṅkäs ; karyā
2A 7 a4näṣ tā(maṃ) a4tuṅkyoplācwāwim kupre pat nu
3A 81 a6(ṣu)rmaṣ tu ; tāmplācweñāṣt : kuc ne
4A 113 a6ortuneṣiṃ rake(yo) a6///plācnäṣ : mäsratsune tñi
5A 144 a5kälka5///plāckapilavāstu riyaṃ kärsnāl· ///
6A 226 b5āñmaṣ käryāṣ ; tāṣplācṣakkats päklyoṣäs ; sne
7A 227-228 a1praṣtaṃ ; cami tāṣplāc; ṣakk atsek ;
8A 227-228 a5a5mi pe;nu tāṣplāc; ṣotre yal :
9A 227-228 a6: camī pe sāsplāc; pu – – – ;
10A 287 and 259 a3(sās) (nu) (tāpärk)(plāc)(kukkuṭapāt) (ṣulis) (uttar) kälymeyaṃ
11A 288 a1/// /// (me)trakṣināṃ opṣlyāplācweñeñc kāvvintu yāmeñc ///
12A 288 a4weñeñc klyo – – – (abhiṣe)kṣ(i)nā(ṃ)plācmeträ(kyāp) yärkant ārtanträ pālanträ
13A 288 b5sās nu tāpärkplācdakṣiṇā /// (kä)b6rsnālyi
14A 299 a8sās nu tāpärkplācjambudvipaṃ ywārckā parnoreyo yetusāṃ
15A 403 a1/// (sās) (nu) (tāpärk)(plāc)(mahendra)s(e)nes lānt lāñci waṣt(aṃ)
16YQ I.1 a7sās nu tāpärkplācdaa8(kṣiṇāpathaṃ) /// (kärsnālyi) (•)
17YQ III.10 a2sakrädāgāmuneyac spaltkaa2(suntāp) /// kusplācnaṣ prattika-ptāñkte wawurā