🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pältskäṣ

Cite this page as:"pältskäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pältskäṣ (accessed 19 Jun. 2024).
 
Meaning:“thought, mind, spirit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:palsko
Lexeme variants:pältskäṣ; pältskaṣ
 
Number:singular
Case:ablative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ant

Paradigm

sgpldu
nompältsäkpälskāñ, pälskant
voc
accpälskāṃ, pältsäkpälskās, pälskant
genpälskes
locpälskaṃpältskäntwaṃ, pälskāsaṃ
comitpälskaśśäl
instpältsäkyo, pältsäkyo-kā-k
ablpältskäṣ
perlpältskā
allpälskac
caus

Lexeme family

Occurrences

pältskäṣ

1A 77 a6pyāmtsār ; ptark rse pältskäṣ ; puk cmolwaṃ ;
2A 114 b2ciñc(ä)r mskatä b2 /// pältskäṣ (mäs)k(a)tär ॥ tä – – –
3A 231 a3wawīkw āttsek ; mnu pältskäṣ : brahmāyuy se ;
4A 244 b3(mä)r(t)kāṣt ; cāsaṃ pältskäṣ ; wināsam cu ;
5A 256 b2kācke plānto ; wikäṣ pältskäṣ ; klop śurām :
6A 260 b3/// tkuräṣ ; wars pältskäṣ : wsā yok yatsyo
7A 305 b7b7 /// skune litko pältskäṣ śla wāsaṃ : b8
8A 395 a2ñātseyac kumnäṣ tämyo pältskäṣ tsrucaṃ klop sañce wia3kāluneyaṃ

pältskaṣ

1A 229 b3; wawikuṣ śkaṃ ; pältskaṣ teñc : kipsuṣ śāñinuṣ
2A 232 b7ne wrasom : mnu pältskaṣ ṣā;tar skamat ; pratimäntu