🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

klop

Cite this page as:"klop". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_klop (accessed 21 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “suffering, pain, sorrow, misfortune”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:lakle
Lexeme variants:klop; klopp
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-antu

Paradigm

sgpldu
nomklopklopant
voc
accklopklopant
genklopisklopäntwāśśi
locklopaṃklopäṃtwaṃ
comit
instklopyoklopantyo
ablklopäṣklopäṃtwäṣ
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

klop

1A 8 b5träṅkäṣ pälkāc nācki ñi klop caṣśuri(ṣinaṃ) b6
2A 62 a4pälsk(a)c wtā(t) ; ṣñi klop tāka-ṃ ; ālaśī :
3A 68 b111σ ; (wra)b1saśśi klop ; wikässi : 1
4A 100 b3t sne maṅk caṣ klop nāñi tl«a/ä»ssi ṣom śolyo
5A 115 a4ñi poñcäṃ truṅkaṃ roñcäm klop : käryāñ präṅki-ñi «n/t»patär-ñy
6A 137 a1a1 /// ś·aṃ c(mo)luneṣiṃ (k)l(o)p«†ä» opy(ā)c /// a2 ///
7A 146 b4 wāsä – – r«†ä» klop nu · o b5
8A 152 b4täm ṣurmaṣ sām empeleṃ klop wärpnātär cami penu tsär
9A 152 b5ṣurmaṣ säm weyeṃ trekeṃ klop wärpnātärviśikonaṃ
10A 169 b1wiraṃ kulewāñ träṅkiñc oy klop tä(preṃ) /// b2 ṣ«†ä»
11A 197 a3/// a3 mlune suk klop ṣyak wä /// a4
12A 199 b2– – – – m craṅk«äs» säm klop śāl· /// b3 – – – –
13A 199 b4/// b4 : ñareṣiṃ klop pūrpāc pū /// b5
14A 215 b1ṣäptäñcäṃ koṃ ; śla klop wraṣäl ; ṣpät pā(k)
15A 220 b2śkaṃ caṃ yas ; klop lkā /// 14σ
16A 221 a2kälpnāmār : 70 «7/6» sne klop te ; pkāte
17A 254 b6b6 10σ /// klop : ptärkäs kraṃś skuntu
18A 256 b2; wikäṣ pältskäṣ ; klop śurām : nkäṣ sne
19A 260 b2watañ(i)naṃkä(r)s(o)räṣ kl(o)p ; päñ – s··
20A 262 b7b7 särkiñco cem ālu klop klālune pältsäṅkeñc
21A 298 a8yepesyo lātäṅ(k)ā /// a8 klop ñareṣi 1 ॥ t··
22A 314 a6oki ; ṣñi ṣñi klop ; wsoke nāntsuṣ ;
23A 340 a3kāruṇik wrasom /// /// klop wikässi yeñc piś koṭikaa4(rṇe)
24A 340 a4paṣäm nātäk ; pwikā-m klop caṣ ; k(aśśiñ) (was)
25A 363 a3deśaya /// a3 /// klop klo·i /// a4 ///
26A 367 b47 mänt lotkā ne klop ॥ phalaṃ tathā •
27A 387 b1duḥkhaṃ • kus nuna-k klop nāṃtsu • samāsato janma
28A 387 b1duḥkhaṃ • waltsu – – klop nāṃtsu • yathoktaṃ •
29A 395 a2kumnäṣ tämyo pältskäṣ tsrucaṃ klop sañce wia3kāluneyaṃ kälkā-ṃ tsrucäṃ
30A 397 a5nuṃ m(ā) (s)uk (mā) klop wärpālune ats kuyalte āly·
31YQ I.6 b8 (koṃ) ; (śla) (klop) (wraṣäl) ; (ṣpät) (pāk)
32YQ I.7 b1b1 /// klop śmäṣ kucyo ne āriñc

klopp

1A 56 b5mācri klopyo penu sne klopp oki sne weñlune b6

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.