🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣäptäñcäṃ

Cite this page as:"ṣäptäñcäṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣäptäñcäṃ (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:“seventh”
Word class:adjective
Word subclass:ordinal
Language:TA
Equivalent in TB:ṣuktante
Lexeme variants:ṣäptäñcäṃ; ṣäptäñciṃ
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nom
voc
accṣäptänt, ṣäptäñcäṃṣäptäñcāṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

ṣäptäñciṃ

1YQ I.6 b7; āriñc wākaläṃ :ṣäptäñciṃb8(koṃ) ;

ṣäptäñcäṃ

1A 78 b4ne klācärṣäptäñcäṃkotäryo pukā-k arña – – – – – –
2A 215 b1/// ñc wākaläṃ :ṣäptäñcäṃkoṃ ; śla klop
3A 280 a4päñcäṃ konyo puk tkaṃṣäptäñc(ä)ṃkonyo /// a5///
4YQ I.7 b6canäb6(k) /// (ā)riñ(c)isṣäptäñcäṃkoṃ śkaṃ ṣpät pāk