🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pārenā

Cite this page as:"pārenā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pārenā (accessed 16 Jul. 2024).
 
Meaning:“rock, stone”
Carling and Pinault 2023: “(flat) stone, slab”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in other languages:Skt. paṭṭa- + suff. -eṃ
Lexeme variants:pārenā
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:feminine

Paradigm

sgpldu
nompāreṃ
voc
accpāreṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perlpārenā
all
caus

Lexeme family

  • pāreṃ “(flat) stone, slab” “rock, stone” f
    sg
    nompāreṃ
    accpāreṃ
    perlpārenā

Occurrences

pārenā

1A 187 b5śtwar mañsā tām pāṇḍukampal pārenā pākä b6 /// (ś)twar
2A 187 b6śtwar śtwar mañsā tām pārenā lo – – ṣ krakasundi
3A 200 b2/// b2 k·n· lyalymus pārenā lmo /// b3 tse
4A 315 and 316 b4mätne su(mer-ṣulis) (mrācaṃ) pāṇḍukampal pāre(nā) (ñäkci) b5 parijātträ stām
5A 315 and 316 b5āsāṃ (ñäktaśśi) (pättāññäktes) oppolṣi pārenā puttiśpa(rṣi) (parijā)tträ ṣokyo ciñcär
6THT 1149 a2a2 /// (pāṇḍukampa)l pārenā – /// a3

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.