🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ākāśś

Cite this page as:"ākāśś". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ākāśś (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “ether, atmosphere”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:akāśe
Equivalent in other languages:Skt. ākāśa-
Lexeme variants:ākāśś; ākāśa; ākāś
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomākāśś
voc
accākāśś
gen
locākāśaṃ
comit
inst
ablākāśäṣ
perlākāśā
allākāśacc
caus

Lexeme family

Occurrences

ākāś

1A 218 b6ūpage ; mäṃt neākāś; wiskāñcyo : 10-8
2A 298 b6b6nāṃ wakyo tkaṃākāśtsräsmāṃ oki epreraṃ ///
3A 337 b5: tursanu oki ;ākāśmäskatär ; n· ///
4A 340 b1 /// (t)m(-äk) ;(ākā)ślotäṅkāṣ : ṣñy entsyo
5A 387 a1sati ākāśaṃ pra ///(ākā)a2śkärsnāträ • lyukśone akis
6A 387 a2arämpāt nāṃtsu kupre neākāśñom wram nasäl
7A 387 a3• ākāśam arupiākāśsne arämpātum«†ä» sne wrātal
8YQ II.8 a7ytäṣtr oki ; tkaṃākāścaṣi : 1
9YQ II.15 a1/// ; klä tk·ākāś: wināsamäś;śi waṣtäṣ ;

ākāśś

1YQ III.9 b2b2(nt) /// ptāñkät käṣṣināākāśśoki sne mem sne

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.