CEToM | kentsa

kentsa

Cite this page as:"kentsa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kentsa&outputformat=print (accessed 22 Apr. 2024).
 
Meaning:“earth, ground”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:tkaṃ
Lexeme variants:kentsa; tkentsa; kkentsa; keṃntsa; keṃtsa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:feminine

Paradigm

sg pl du
nom keṃ
voc
acc keṃ
gen keṃntso
loc keṃne
comit
inst
abl kenameṃ
perl kentsa
all kenäśc
caus

Lexeme family

Occurrences

kentsa

1IOL Toch 5 a3awiśäṣṣai ;kentsaka a4ṣpä ;
2IOL Toch 69 a2(sanaṃ) /// (swāsä)a2skaukentsat(s)ai(nwāṣṣai) /// a3ylai-ñäk(t)e
3IOL Toch 86 a1poyśiṃ pañäkta ysapekents(a)/// a2…pne ॥
4IOL Toch 216 a2ñem a2/// –kentsapernerñeṣṣai maia3(yyasa) /// ñ(w)etsäññeṣṣai
5IOL Toch 221 b4ono(lmeṃ) /// b4///(ke)ntsastmoṣäṃ • (dh)ī(ro) ///
6IOL Toch 811 a3yänte /// a3///kentsa /// a4///
7PK AS 6A a6kārpakentsa;
8PK AS 15A b2/// (kapi)b2lavāstu rīmeṃ laukekentsacärkāre-nese yak(w)e
9PK AS 15B b4ku – yn· sake(n)tsapruknoyeṃtoṃ we…
10PK NS 32 b5āyorntaṣṣe ; swesekentsa; swāsäṣṣasta :
11PK NS 36 and 20 b1sw(e)s(e) ys(a)r(a)ṣṣ(e) ; sw(ā)säsk(au)k(entsa); ///
12PK NS 36 and 20 b4/// b4kentsa; kuse ñī tañcī cimpamñe :
13PK NS 173 a3/// a3/// lyaśäṃkentsa• ॥ ś(a)na
14SI P 1 b4nervānäṣṣaikentsa; śaiṣṣe tärkaucai ;
15THT 12 a7stmau ramt tākaṃ ;kentsa///
16THT 22 b6eñcwaññaikentsa; (k)l(āya) sorromp ;
17THT 86 a2/// a2///kentsaklāyatane orotse
18THT 107 a1kentsaipprerne maṅkāläṣṣana ṣotruna lkoyentär
19THT 118 a5– – – – –kentsacaṇḍālentse w(a)sts(i) /// a6
20THT 133 b5tesa rmer ;kentsau ; lyaka lykäñ
21THT 274 a2kentsapärnna ; stämoṃ
22THT 304 b5 nesäṃ ; sukentsa(ike) (:)
23THT 345 b2/// jambudvipäṣṣai ortstsai kentsayaṃ
24THT 370 b1/// b1/// (t)r(ai)ksakentsakl· /// b2///
25THT 522 b7īkene ; pat ñweṃkentsa; neṣamyai :
26THT 571 b1o /// b1///kentsapyappyaiṣṣana bhakti(nta) /// b2
27THT 1167 a1pyäṣṣi ñakte iprerne stmoṣkentsaśāmna n·i /// a2
28THT 1385.a a5– – – /// a5///kentsaceu – /// a6
29THT 1385.a a6a6/// ·ä ·yeṃkentsa– – ku·e /// a7
30THT 1507 a5ra snai onolmekentsaklāya – ///
31THT 1573.a a4wnolmi spalkaṣyenträ läkṣī ramtkentsa
32THT 1739 b3॥ /// b3///kentsalkāntär ma – ///

tkentsa

1THT 1859 a2tkentsaentwe kka alpaṃ
2THT 1859 a6·e se kwäntsän potkentsak(w)äntaṃ – – ///

kkentsa

1PK AS 19.3 b4me(ṃ)ṣṣīyen-me tumeṃ nraiṣṣai tsakāṣṣ(ai)kkents(a)pättaṅken-me /// (śwa)b5lä tsaṅkan-me
2PK DA M 507.37 and .36 a63teṅkiśkeśkkentsakaumma kälpām

keṃntsa

1IOL Toch 390 a4a4/// – r·ṣṣaikeṃntsa /// b1///
2Or 8212.163 b6keṃntsa
3PK DA M 507.37 and .36 a64parśārkinekeṃntsakaumma kälwām
4THT 365 a4karpa nokeṃntsa;

keṃtsa

1IOL Toch 127 b1lename(ṃ) • stāmtsa •keṃtsa– – – (a)kāśneb2
2IOL Toch 127 b2kokalemeṃ • paskemeṃ •keṃtsatpästrä • yoniyai lutasträ
3IOL Toch 169 a1ce yp(a)rw(e) klāyoyeṃkeṃtsaṅke : t· a2
4IOL Toch 253 b4b4/// …nī tättārmeṃkeṃtsa(ś)le-k snätku – ///
5PK AS 16.3 b4kaucaṣy eṃṣke ; śāmnampa sak yāmtsi ; keṃ(ts)ako(r)pyenträ :
6PK AS 17E b1; kuse yā(t)ka-ñ ;(keṃtsa)e(t)t(e) :
7SI P 1 b6gāṅ pelaikneṣṣai ;keṃtsacärkāsta ; astaryai
8THT 4 b6wate lyamakeṃ(tsa) ; /// b7
9THT 84 b3/// b3///keṃtsaktormeṃ au /// b4
10THT 85 b5k(eṃ)tsaklāya
11THT 87.b b3b3/// (mai)wāte-nekeṃtsaklāya ॥ /// b4
12THT 88 a4 portsaisa utta(r)e(ṃ) (mñcu)ṣkeṃ eṅkormeṃ tsakatsai a4keṃtsaorkäntai yärtta-ne
13THT 89 a4keṃtsat· – – ; – – –
14THT 93 b4(swese) – – – ; (swā)b4säskaukeṃtsa;
15THT 100 b4ram no ecce mäntekeṃtsaspalkaṣyeṃ
16THT 195 a4avanau gatane keṃtsaeprerne wat ॥ ///
17THT 565 b6yok /// b6käṃkeṃtsataisāk tam /// b7
18THT 565 b7tam /// b7ñäṣṣaike(ṃ)tsamaittarṣṣa /// b8ṣañ
19THT 602.b a2āṃtpi kenī tä(ttarmeṃ)(keṃtsa)/// a3/// pañäkte
20THT 1300 a4a4/// sumer poyśiññekeṃtsaīme /// a5///
21THT 1391 a5/// a5/// – –keṃtsasu ṣpelaṣṣ· war ṣeme
22THT 1543.d a2ñ·keṃtsasälpamñai ysomo sälpamñeṣṣe sle
23THT 1543.d a3keṃtsaaṣkār pat koyne piś

https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kentsa&outputformat=print
Output automatically generated on Mon, 2024-04-22, 01:28:32 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-04-21, 16:04:43 (CEST), by Automatic conversion. Version 19.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.