Announcements

pissau

Cite this page as:"pissau". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_pissau (accessed 24 Apr. 2024).
 
Meaning:“aneth [a medical ingredient]”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in other languages:Skt. puṣpāhvā-
Lexeme variants:pissau; pisau
 
Number:singular
Case:nominative; accusative

Paradigm

sg pl du
nom pissau
voc
acc pissau
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pissau

1PK AS 2B b5: peṣke cautāṃ :pissaupilamāttikaṣṣu
2PK AS 3A a6ypiya yäkṣiyepissauoṅkarño päkṣalya
3PK AS 3B a3śwele(sa) (śanmäṣṣälle) (ma)a3ñciṣṭpissau• śabara«†•»loträ śwaśko
4PK AS 3B a4• ॥ pattaṅkpissauśabaralodrä añcāṃgairik
5PK AS 9A a8a8/// nilutpalä •pissaumedä • muñcātakä
6THT 497 a6• – taramätsepissauśak trau(nta) (ṣa)lype täryāka
7THT 497 a9witsako • aśvagandhä •pissautagaräde
8THT 1535.c a3a3/// ·p· :pissau/// a4/// –
9W 1 b3ve(te)ninicitakāmp kiñcellepissauerka(ntse) b4///
10W 4 b1ptsāñ devadārunicitakāmppissauweb2(te)ne • tranmār
11W 6 a6mañcäṣṭä • vea6dene •pissau• priyaṅgu • māśäk
12W 7 a3ā(r)kw(i) candāṃpissauamp(rä)tapātträ • kāko(ṭi) (kṣīra)
13W 7 b3śwaśko • śañcapo •(pi)ss(au)kurkamäb4(ṣṣi) (pts)āñä ṣe
14W 8 a5padmakäwśīräpissauśāripämañcäṣṭä
15W 8 b3 (•) k(e)leyakänilutpālpi(ssau)(ṣe) sām warsa b4
16W 11 a6trauśakkār trākäṃpissautrākäṃ b1– – –
17W 11 b3– – nenmeṃ spaitupissau(ṣ)e (sām) (kiro)t
18W 12 a3a3– – – – pissauśabaraloträ • kāla
19W 14 a3(mä)skentärla(pi)ssau– – – – – (śa)a4kkā(r) smur saccaṣṣa
20W 19 b2(ni)lu(tpā)l b2(pi)ssauśkwaśko (•) cautāṃ
21W 21 b4(ni)lutpāl b4– – – – pippālpissaukurkamäṣṣi ptsā(ñä) ṣe
22W 23 a4tuceṃ ere nakṣäṃpissau• – – – (śāri)pä
23W 26 a6(o)karu (•) śaileyakä •p(issau) – –
24W 27 b2prapuntarikä mañcaṣṭäpippālpissau• – ye ke
25W 27 b6päkṣalle – – – – – – – – – b6///pissau• a ///
26W 28 b2wetenikaṣṣu pippālpib3(ssau)(k)irotäapamārga
27W 29 a5kirotä(de)vadārupissau (•) nicitakampä a6
28W 30 a3(ma)lkwersa /// a3(śakkā)rpissau• vetene • (ypiya)
29W 30 b2prapuṇḍarikä • māñci(ṣ)ṭ(ä) (•) (pi)ssau (•) metäb3
30W 32 a4(prapu)a4ntarik nilutpāl cautāṃpissaupriyaṅku • kurkamäsṣi
31W 33 b5– – b5– – •pis(s)au– – – ypiya yä(kṣīy)e platkāre
32W 34 a3trä • śatapuṣpäpissaukos te sa(t)kenta
33W 36 b1tamalapāträ – haridrä •pissau– – – (p)rapuntab2rik sukṣmel (vi)raṅk
34W 37 b1b1ko • kleṅkaryapissauysārña yäkṣīye(te)
35W 38 b3ndāṃ • prapuntarikäpissauśakkār känarñana tsäṅka(na)
36W 39 a3a2/// a3pissauśkwaśko kurkamäsṣi ptsāñ(ä) k·
37W 39 a5aśvakāntädevadārupissaua6– – – (•)

pisau

1IOL Toch 237 a4a4/// kopisau• we… /// a5
2IOL Toch 237 b3/// b3/// ॥pisau• candā… /// b4
3THT 500-502 b7mrañco pipāl tvā(ṅkaro) jivantipisauwasto-yäb8(kne) – – rpeñcaṣṣe