CEToM | ñäktas

ñäktas

Cite this page as:"ñäktas". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäktas&outputformat=print (accessed 12 Jul. 2024).
 
Meaning:an epithet of the Buddha; “god”; “(voc.) [your] majesty”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ñakte
Lexeme variants:ñäktas
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:masculine; feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-añ

Paradigm

sgpldu
nomñkätñäktañ
voc
accñkätñäktas
genñäktesñäktaśśi
locñäktasaṃ
comitñäktaśśäl
inst
ablñäktäṣñäktasäṣ
perlñäktasā
allñäktacñäktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäktas

1A 20 b6b6 – nt käṣṣi ñäktas nape«s/n»äśśi pättāñkät ñom(-kä)lywāts puk
2A 46 b5yoke /// (pre)b5tāsäṣ : ñäktas napeṃ /// b6 puk
3A 62 b1tṣaṃ spārtweñc ; kälkeñc ñäktas ; napeṃsaṃ : sne
4A 69 a5 /// kṣaṇaṃ tñi ñä(ktas) (na)p(e)näśśi mrācā pärtsi āṣāṃ
5A 114 a4aśyāñ nāntsuṣ cem ālykes ñäktas lkālune a5 /// ṣ
6A 114 b2kt· s ṣāmaṃ nāṃtsuñcäs ñäktas pälk(ā)luneyā b3 /// ॥
7A 136 a6– – nark kuss aśśi ñäktas /// b1 /// b2
8A 144 and THT 2485 b3taṃne wkä(ny)o (ptā)ñkät käṣṣi ñäktas napenäś(ś)i l(wā)śśi okāk b4
9A 145 a2taṃne wkänyo säm ñäktas ñäkteññāśśi ñwaṃ ñwaṃ sukuntu
10A 214 b5b5 /// oṣeñi epreraṃ ñäktas asurās nāgās yakṣāśśi kinna(res)
11A 217 a5=ryu praṣtaṃ ; okñäṣ ñäktas ; napenäs säm ;
12A 235 b7/// b7 /// (k)ātkṣāt ñäktas ///
13A 249 a4– – – (:) – – – – – ; ñäktas napeṃśśi ; pākär ypant
14A 269 and 290 b2aśśi ptāñkä(t) (käṣṣi) /// (ñäktas) (nape)b3näśśi kāsu yalis mo(saṃ)
15A 271 b5nt«†ä» śla oko lutkäsmāṃ ñäktas na b6 /// (he)tuphalaṃ
16A 273 b5(ṣolar) (māk) (ptāñktañ) (käṣṣiñ) (ñäktas) (napenäśśi) ; (tmānäntu) (wältsantu)
17A 312 a2täpren-äk mrācäṣ ṣuṅkä«ṣ» swāñcenāñ ñä(ktas) (na)a3penäs kāksont oki (puk)
18A 312 a3pälkoräṣ pänwo =ky aci ñäktas napenä(śśi) (pä)lskan= tākar
19A 314 b8lokadhātu«ṃ»tw«ä/aṃ» ñare (l)w(ā) pretāsaṃ (ñäkta)s napeṃ(sa)ṃ ·o – – ·omä
20A 336 b2b2 /// (ā)klye yāmuñcäs ñäktas (na)penäśśi ākṣiññā säm abhidharm-piṭak
21A 339 a4/// a4 /// k ñ(ä)ktas napenäśśi pä /// a5
22A 401 a5yakä(ṣ) /// a5 /// (ñä)ktas napeṃśśi··i /// a6 ///
23YQ I.8 a7; puk knānmāṃ : ñäa8(ktas) /// knānaṣ
24YQ I.9 b5/// ritāts : käṣṣi ñäktas ; napeṃśśi ; waste
25YQ II.1 b8/// (ykoṃ) (oṣeñi) (epreraṃ) (ñäktas) (asurās) (nāgās) (yakṣāśśi) (kin)n(a)res
26YQ II.5 b2 (:) (cam) /// ñäktas ; napeṃśśi : 1
27YQ II.14 a6puk ṣakkats cem wrasañ ñäktas napeṃsaṃ ñäkcyās napeṃṣia7(nās) ///

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäktas&outputformat=print
Output automatically generated on Fri, 2024-07-12, 23:10:57 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 22.
Page created on Sun, 2023-10-29, 16:10:24 (CET), by Automatic conversion.