CEToM | näm

näm

Cite this page as:"näm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_näm&outputformat=print (accessed 14 Apr. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:tense_stem
Language:TA
Equivalent in TB:nes-
Lexeme variants:näm
 
Person:third
Number:singular; plural
Tense/Mood:present
Pronoun suffix:plural
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:present
Stem class:1-2
Voice:active

Paradigm

Lexeme family

Commentary

As suppletive verb serves tākā-.

;

A form of the copula plus plural pronoun.

Occurrences

näm

1A 10 a5lānt se rām si(sāṃ) a5 (ṣurmaṣ) (mahāsamudtär) kätkoräṣ lāṅk ri worpu näm
2A 14 a1säs pukäṣ lyutār kāswonenäm
3A 121 a2a2/// lo praṣtnämśwātsiyis yä a3///
4A 191 a4/// ññ oki päśśäṃnämvājja /// a5///
5A 199 b5/// b5tā tāpärknämnati tampe m·· ///
6A 251 b7ṣoky= ākā(l)(näm); (ā)rśiśśi ;
7A 252 b7ṣoky= {o/ā}kālnäm; ārśiśśi ; kāsu
8A 263 b3āṣānik praṣtac mälko śwātsinäm: tämyo tu purpār
9A 318 and 319 a3lukäśnunt wmāri ; mrācaṃnäm; ///
10A 324 a4ṣontä /// a4///näm• kospreṃ ñä ///
11A 325 b7/// b7/// konämsne kleśumäṣṣ oki nu
12A 340 a6 wältsantyo pūklā ; kätkont nämtāpärk ;
13A 340 śwātsi pälko ; mā opyācnäm;
14A 367 a4aparāntik ṣūrmis oñant tṛṣṇanäm• tine /// b1
15A 404 b2/// b2/// śākunäm• pā /// b3
16THT 1414.c b4b4/// – s·māṃnäm– ///
17THT 1642.a a1a1/// ·y·knäm• okä – ///
18YQ I.2 b2(kl)y(o)m metrak upādhyā mäskatsi āṣāṃnäm
19YQ II.3 b2(kupre) ne krinäm; cam lkātsi :
20YQ II.3 ke ne krinäm; śalpatsi :
21YQ III.10 a4(ā)lās ālam wcanäṣ wākämnäm

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_näm&outputformat=print
Output automatically generated on Sun, 2024-04-14, 17:39:16 (CEST).
Page last edited on Wed, 2024-03-06, 17:43:31 (CET), by Automatic conversion. Version 17.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.