CEToM | aknātsaññe

aknātsaññe

Cite this page as:"aknātsaññe". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_aknātsaññe&outputformat=print (accessed 12 Jul. 2024).
 
Meaning:“ignorance”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:ākntsune
Lexeme variants:aknātsaññe; aknatsañe; aknātsäññe; āknātsaññe; aknātsaṃññe; aknātsañe; aknātsaṃñ=
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e

Paradigm

sgpldu
nomaknātsaññe
voc
accaknātsaññe
genaknātsaññentse
loc
comit
inst
abl
perlaknātsaññesa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

āknātsaññe

1PK AS 7H a1(wnolmi) (mä)a1(skenträ) ; (śl=) (ā)knātsa(ññe) m(ai)mtsa trikseṃ ; duśśīläññe

aknātsaññe

1IOL Toch 231 a2– /// a2 /// (ak)n(ā)tsaññe skeyi ṣpä – ///
2PK AS 4B a2; wrocc= akālksa : aknātsaññe ; orkamñe ; piś
3PK AS 6B b3wāki : ścono kauṣn= aknāb4tsaññe ; amāno maute yokīye
4PK NS 14 a3/// a3 ṣpä aknātsa(ññe) /// (kanä)a4ṣälle tākoy-ñ pañ(äktäññe)
5PK NS 53 b3tetemu täṅki tärrek ra aknātsaññe(tete)moṣepi täṅki tärreb4käntse
6SI B 134(2) b2jah(ed) /// b2 /// (a)knātsaññe wīkäṣṣi /// b3 ///
7THT 9 a1 a1 eṅkl ak;nātsaññe ; tu ṣp
8THT 149 b5/// rm«†ä» vāstuaknātsaññe /// b6 tarya kleś
9THT 159 b1w· n· y· – akn(ā)ts(a)ññ(e) /// b2 /// (o)mpalskoññe
10THT 170 a1vikal(p) – – – mts· – aknā(tsa)ññe dr(a) /// a2 pi(ś)
11THT 207 b1k(o)yn(a)m(eṃ) ok= =mane karu(ṇika) (aknā)tsañ(ñe) (orkämñe) (kälymi) (myāyasta) (po)b2yśy
12THT 221 a210-1 reki /// 17σ (aknā)a3tsaññe ; orkämñe ; kälymi
13THT 365 b5b5 ce-k wärñai (kca) aknātsaññe ; kwīpesa no ;
14THT 365 b6yātwa ; indrintasa : aknātsaññe ; – – ·ts·
15THT 408 b5– – – – yāmtsi : 2 aknā(tsa)ññ(e) surmesa kuse cey tākaṃ
16THT 575 b4puttaṅkeṃ /// /// lykaśke aknātsaññe tsaṅkanme tot lykaśkana lwāsa

aknātsaṃññe

1PK AS 5A a3cmelaṣṣeṃts ; wikoyträ ; aknātsaṃ(ññe) (:) (6) 18σ – – – –
2THT 1364.e a2/// a2 /// yträ aknātsaṃññe /// a3 /// ·w·
3THT 2351 a3/// skaṃ po tu aknātsaṃññe tune ṣarm sne cwī

aknātsaṃñ=

1PK AS 6C a3: ścono kauṣn= aknātsaṃñ= ; emāno maute yoa4kīye

aknātsañe

1IOL Toch 169 a7kuse ·o ·ai ·e (a)knā(t)sañ()e – – ·au – a8
2M 500.1 a5; wrocc= akālksa : aknātsañe ; orkamñe ; piś
3THT 2974 a2·ñ· – – – – – a2 /// aknātsañe po nolmets ·ś· tär

aknatsañe

1THT 203 a3; (käṣṣi) twe ; aknatsañe ; yaikasta kakawu po
2THT 1536.g b4b4käṣṣiṃśca : aknatsañe ///

aknātsäññe

1THT 127 a2 /// sälñe ; aknā(t)sä(ñ)ñ(e) ; (k)rämpālñekärtse

https://cetom.univie.ac.at/?F_B_aknātsaññe&outputformat=print
Output automatically generated on Fri, 2024-07-12, 21:32:01 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 30.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.