🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

yasäṃ

Cite this page as:"yasäṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_yasäṃ (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:“you”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:twe
Lexeme variants:yasäṃ
 
Number:plural
Case:genitive
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sgpldu
nomtuyas
voc
acccuyas
gentñi, tñi-kyasäṃ
loccwāṃ, cwaṃ
comitcwaśśäl
inst
ablcwäṣyasäṣ
perlcwāyasā
allcwac, cwāk, cwac-äk
caus

Lexeme family

Occurrences

yasäṃ

1A 350 a1a1/// tw·s tmäṣyasäṃśāwaṃ pñintu pa ///
2A 350 a2pa /// a2///yasäṃśāp tāsamäscaṣi
3A 379 b5wärṣi ; mänt wäknāyasäṃ; kärsālunyo mänt ;
4YQ II.4 b4(päskāyäs) (ku)s ne tomyasäṃśāsträntwaṃ nṣā ākṣiññunt täm
5YQ II.5 a7mäskatär kupre ne sämyasäṃcaṣ penu pärklune a8
6YQ II.12 b2waṣtäṣ läṃtsam mänt neyasäṃkri tāṣ tämne pyāmäs
7YQ II.15 b2(aci) /// (k)āsu kakmuyasäṃṣāmnāñ kāsu waṣtäṣ lantu
8YQ II.15 b2waṣtäṣ lantu kāsu kälpoyasäṃb3/// kupre ontaṃ
9YQ III.2 b6craṅkär yäc kulewāñyasäṃontaṃ märkampal klyossi b7
10YQ III.3 a3kälytärtanäṣṣ aciyasäṃkäntantuyo siddhārthe nākmant träa4(ṅkäṣ)