CEToM | ṣkārā

ṣkārā

Cite this page as:"ṣkārā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣkārā&outputformat=print (accessed 20 Jul. 2024).
 
Meaning:“back, backwards, in the opposite direction”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Equivalent in TB:aṣkār; ṣkariye
Lexeme variants:ṣkārā
 

Lexeme family

Occurrences

ṣkārā

1A 16 a6– – – – – – śukrāsyo neṣ wrasas ṣkārā ypamāṃ aśiṣ maṅkalṣinās rakentuyo
2A 23 b3(ka)pśñac tsinātsi tm-äk proṣluneyo ṣkārā musāt ākärnunt aśänyo ptāñkät
3A 36 a5ca… /// a5 …k ṣkārā lālotku ptāñ(kät) /// (winā)a6smāṃ
4A 40 a2 k(a)c pokenyo ṣkā(rā) /// a3
5A 71 b6maṅk lālaṃṣkās podhisatvenās pokeṃ ṣkārā kakärkuräṣ karavirakṣi psuk kñukaṃ
6A 94 a411σ /// ; wtā ṣkārā : yantran oki ;
7A 109 b5nmo ; waṃt nu ṣkārāb6 15σ
8A 287 and 259 b2yäṣ koṃ-pärkāntac ; yäṣ ṣkārā koṃ-wmānt ; yäṣ ṣul(iñcäṃ)
9A 287 and 259 b3yäṣ ṣul(iñcäṃ) ; b3 (ṣkārā) (mäcriṃ) ; (ywārckā) (ṣkārā)
10A 287 and 259 b3(ṣkārā) (mäcriṃ) ; (ywārckā) (ṣkārā) ; (ākantwac) (:) (ysäṣ)
11A 356 b2– – – lko – – – (ko)ṣtluneyā ṣkārā luksamāṃ triśkās käntwāsyo pācar
12A 358 a2oki ; – soṣ ṣkārā ; ṣñikek sne ptsäk
13A 434 b5b4 /// b5 w(ä)l ṣkārā pälkāt ratä /// b6
14A 436 b4/// b4 /// muräṣ ṣkārā lotäkwäl klyoṣ
15THT 2160 a3a3 /// – m ṣkārā ·e ·ā /// a4
16THT 2383.k a1 a1 /// kä ṣkārā spā – /// a2
17THT 3988.a a6– /// a6 /// ṣkārā pñintu na ca •
18YQ II.5 b7tmäṣ pāk plos ymāb7(r) (ṣkārā) /// ajiteṃ pracräṣṣ aci
19YQ II.6 a8oṅkälmāśśi wäl oki āpat ṣkārā sāspärtwuräṣ b1 ///
20YQ II.8 b2natäkyo ymāṃ ; tsru ṣkārā ; ywatr-äṃ oki :
21YQ III.3 a6śākkeśśi rakeyā märkampal klyoṣluneyäṣ ṣkārā a7 /// (wra)mnāśśi

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣkārā&outputformat=print
Output automatically generated on Sat, 2024-07-20, 05:01:42 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 30.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.