🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

sāṃ

Cite this page as:"sāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sāṃ (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:sāṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

sāṃ

1A 77 b6a b612σ ///sāṃ; wartsi tuṅkyo :
2A 102 a5a5/// träṅkäṣ sāṃpṛthak chaṃ wläṣtär kuyalte
3A 129 a2täm nā /// a2sāṃkupre ne cu lo
4A 200 b6/// b6– carsāṃkräntso : ///
5A 219 a1(tā)a1pärk praṣtsāṃp· /// a2pokeyā
6A 233 b4āläsmāṃ pe camsāṃ: a /// b5
7A 341 b2b2– – (śwā)ṣ ;sāṃnāñi seyo ; śäṃ
8A 341 b3wärpnātär 90-5 kus nesāṃek śwāṣ ; sāṃ
9A 341 b3sāṃ ek śwāṣ ;sāṃne(ṣā) /// 12σ 11σ
10THT 1141 a2a2/// p·kusāṃa3/// ts(i)nātsi ñä
11THT 1150 a2/// a2/// ·k·sāṃtkaṃ waṣtu – ///
12THT 1411.b b4/// – lyi ytäsāṃ///
13THT 1417.d b6/// b6/// –sāṃrarkuräṣ ·e ///
14THT 1525 b3kakärku ṣnāñi : cassāṃ– /// b4///
15THT 2399 b6b6/// – losāṃ– ///
16THT 2474 a3/// a3/// l·osāṃn· – – /// b1
17THT 3392 a2a2/// – sosāṃ– /// a3///