CEToM | pälskes

pälskes

Cite this page as:"pälskes". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälskes&outputformat=print (accessed 13 Jul. 2024).
 
Meaning:“thought, mind, spirit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:palsko
Lexeme variants:pälskes
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ant

Paradigm

sgpldu
nompältsäkpälskāñ, pälskant
voc
accpälskāṃ, pältsäkpälskās, pälskant
genpälskes
locpälskaṃpältskäntwaṃ, pälskāsaṃ
comitpälskaśśäl
instpältsäkyo, pältsäkyo-kā-k
ablpältskäṣ
perlpältskā
allpälskac
caus

Lexeme family

Occurrences

pälskes

1A 55 a2wāsklune ; aśnumänt ; pälskes wañi ; kāswe n-äṃ
2A 55 a6; eñcare ; arseñc pälskes : tsitoṣ tub1(ṅkyo) ;
3A 113 b1tām kapśiññaṃ mäṃt ne pälskes suk naṣ b2
4A 122 b2kenät āmāśās b2 /// pälskes tsopats kāckeb3
5A 243 a2; – rikäṃ 9 pälskes kapśiññis ; tärkāluneṣiṃ ;
6A 378 a1; (āri)ñcis suk ; pälskes kācke ; wināsam tñi
7A 384 a5äntsaṃ : cittaudāryalakṣana : pälskes āśāwesub1neṣi svabhāwum : vitarkis
8A 384 b1viṣey etssanträcam «m/p»älskes āśāweb2 suneyä
9A 384 b5nāṃtsu : cittasaukṣmalakṣaṇa : pälskes lykälyaṃsuneṣi sva…
10A 385 a1 a1 bhāp • pälskes lykälyäsuneyaṃ ṣurm v«o/i»cār nāṃtsu
11A 386 a3• ॥ cittakarmaṇyatā • pälskes kāswoneyantu kropnäsiyac ayanisuneyum wlep
12A 386 b1asa • cittabhadravatā • pälskes sākrone : avihiṃ •
13YQ I.6 b7; /// ; pälskes kalam-ci ; āriñc wākaläṃ

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälskes&outputformat=print
Output automatically generated on Sat, 2024-07-13, 00:01:03 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 30.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.