🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tākā

Cite this page as:"tākā". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tākā (accessed 23 Jun. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:tākā-
Lexeme variants:tākā
 
Person:first
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1tākātākmäs
2tākaṣt
3tāk, tāka-ñi, tāka-ṃ, tāka-mtākar, tākar-äṃ, tākar-ämtākenes

Lexeme family

Occurrences

tākā

1A 7 b1(h)ai ṣokyo nu kakätwu tākā yaṃtrācāreṃ käṣṣinā ote täpreṃ
2A 263 a5– – – śśi lānt se tākā lcā waṣtäṣ l(c)ā saṃsārä
3A 429 a4(pä)klyoṣ upādhy(ā) riyäṣ kakmus tākā tm· /// a5 ///
4A 463 b2/// ·ru lo tākā tatriku ॥ prapātāt prapa
5YQ II.1 a4 /// (wi)k(i) p(u)klyi tākāśtwar tmāṃ tri