CEToM | ñäkcinäs

ñäkcinäs

Cite this page as:"ñäkcinäs". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäkcinäs&outputformat=print (accessed 19 Jul. 2024).
 
Meaning:“divine”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:ñäkciye
Lexeme variants:ñäkcinäs
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-i
Obl. sg. (masc.):-i; -iṃ
Nom. pl. (masc.):-iñi

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomñäkciñäkciñäkciñiñäkcyāñ
voc
accñäkciṃ, ñäkciñäkcyāṃ, ñäkciñäkcinäsñäkcyās
gen
loc
comit
inst
abl
perlñäkciyā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäkcinäs

1A 257 a8su(kyo) (kuc) (śkaṃ) (ne) (ñä)b1(kcinäs) s lāñcsā ke esmāṃ
2A 270 a1 a1 /// · ñ(ä)kcinäs kumcäs ṣaṣärkusāṃ klanoṃtsāṃ a2
3A 287 and 259 b6suyāme wlāb6(ñkät) (śla) (śtwar) (ñäkcinäs) (lāñc)äs ārkiśoṣi(s) (lotksā) (nākāñ)
4A 312 b2ñäkcyās pyāppyās wsālu yetweyntu ñäkcinäs wsāṣinäs katwas swāsäsmāṃ
5A 345 a4ṣñi wartsyaśśäl pkänt pkänt ñäkcinäs wāmp(u)ñcäs yusā oṅkä(lmā)b1s(ā) ñemiṣinäs
6A 345 b4yātälwātse sudarśaṃ riyäṣ lantuṣ ñäkcinäs warpi (śkesac)
7A 377 a5 /// (ñäkcinä)s kumcäs ; kesār śiśkäśśi
8A 425.a and THT 1846 b2 /// (upat)y(agāt) (•) (ñä)kcinäs /// b3 /// (40-)5

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäkcinäs&outputformat=print
Output automatically generated on Fri, 2024-07-19, 05:52:47 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 30.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.