CEToM | sāntäk

sāntäk

Cite this page as:"sāntäk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sāntäk&outputformat=print (accessed 26 May 2024).
 
Meaning:“remedy”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:sāṃtke
Equivalent in other languages:Skt. śāntaka-
Lexeme variants:sāntäk; sāntak; sāṃtäk
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomsāntäksāṃtkäntu
voc
accsāṃtkäntu
gen
loc
comit
instsāṃtkäntuyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

sāṃtäk

1A 87 b5grakyo b5/// graksāṃtäkya b6/// śāśśi
2A 103 a5pat nu a5///sā(ṃ)täkkuñcitṣiṃ ṣälypaśśäl triwo pat
3A 103 a6śis tsoptsāp wraskeyis omkesāṃtäkom(k)e b1/// ssi
4A 117 b3räskär penu ;sāṃtäktāṣ ; wraskentu nu
5A 117 b5b510σ ///sāṃtäk; saṃvarṣiṃ ; päṣtāk
6A 125 and THT 1425.e and A 117 b3yarāssinaṃräskär penusāṃtäktāṣ wraskentu nu cämpa
7A 125 and THT 1425.e and A 117 b4: ¤///(sāṃtä)kwraskeyunt śwātsi wätkäṣ :
8A 125 and THT 1425.e and A 117 b5eṅ(kälṣinäṃ) (:) (p)y· ///sāṃtäksaṃvarṣiṃ päṣtāk ṣāmaṃ :
9A 457 a1a1/// tṣaṃ kāliksāṃtäk/// a2///

sāntäk

1A 437 a2/// senake āmāśsāntäkyām(tsā)ttmäṣ ā
2A 457 b2/// b2/// ptāhiksāntäkyāvajjīvikaṃ bhaiṣajy· ///

sāntak

1A 355 b3śāp rakṣakaram māgats(ā)ntakwic manträ maṇḍal śāḫkä

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sāntäk&outputformat=print
Output automatically generated on Sun, 2024-05-26, 09:09:20 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-05-19, 22:38:53 (CEST), by Automatic conversion. Version 23.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.