🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lāñcsaśśäl

Cite this page as:"lāñcsaśśäl". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_lāñcsaśśäl (accessed 18 May 2024).
 
Meaning:“king”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:walo
Lexeme variants:lāñcsaśśäl
 
Number:plural
Case:comitative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomwällāñc
voc
acclāntlāñcäs
genlāñcäśśi
loclāntaṃ
comitlāntaśśällāñcsaśśäl
instlāntyolāñcäsyo
abllāntäṣ
perllāntālāñcsā
alllāntaclāñcsac
caus

Lexeme family

Occurrences

lāñcsaśśäl

1A 253 a3ñemintwaśśäl puk śkaṃ jambudvipṣinäslāñcsaa4(śśäl)āṣānikāṃ metrakaṃ käṣṣiṃ eṃtsäṣtär
2A 271 b8/// śtwar wältslāñcsaśśälpuk wartsya