🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tākaṣt

Cite this page as:"tākaṣt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tākaṣt (accessed 22 Jun. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:tākā-
Lexeme variants:tākaṣt
 
Person:second
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1tākātākmäs
2tākaṣt
3tāk, tāka-ñi, tāka-ṃ, tāka-mtākar, tākar-äṃ, tākar-ämtākenes

Lexeme family

Occurrences

tākaṣt

1A 132 a4/// kkisaṃ ṣar pracraṃ tākaṣt amä a5 /// p·
2A 355 a1want wyābhyā erkāt· – – tākaṣt kaśyā käññā – ysalu
3A 372 a4; parkar-ci prāptiñ : tākaṣt pättāññākät ; puk knānmāṃ