🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Ji 1983

Ji, Xianlin. 1983. “Translations from the Tocharian A (Agnean) Maitreyasamitināṭaka. Four pages (1.3 1/2, 1.3 1/1, 1.9 1/1 1.9 1/2) of the Xinjiang-Museum version.” Dunhuang Tulufan Wenxian Yanjiu Lunji 2: 43–70.

Type:article-journal
Zotero:8NN36UHE
Language:en
Used for manuscripts:YQ I.8