🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

swāñcenyo

Cite this page as:"swāñcenyo". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_swāñcenyo (accessed 29 May 2024).
 
Meaning:“ray”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:swāñco
Lexeme variants:swāñcenyo
 
Number:singular
Case:instrumental
Gender:feminine

Paradigm

sgpldu
nomswāñceṃswāñcenāñ
voc
accswāñceṃswāñcenās
genswañcenāśśi
locswāñcenāsaṃ
comit
instswāñcenyoswāñcenāsyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

swāñcenyo

1A 145 a1oktuk kursärwā ; ṣñiswāñc(e)nyo; puk yärś· –
2A 158 b515σ /// sundariṣiṃ ;swāñcenyo; tämne ///
3A 217 b5lukäśnū worpū ; kaṣswāñcenyo; sūk lkātsi :
4A 248 a1; lukśanuntsāṃ ; kaṣswāñcenyo; worpūs skam ci
5A 251 b1ratisupaṃmaiträ(ṣi)nāṃ ;swāñcenyo; k(āruṃ)ṣ(i)nä(ṃ) ; (e)
6A 252 b1ratisupaṃmaiträṣināṃ ;swāñcenyo; kāruṃṣinäṃ ; e
7A 306 a1a1/// (maiträṣi)nāṃswāñcenyokāru(ṃ)(ṣinäṃ) /// a2
8A 314 a8wsā yokāṃ kaṣ ;swāñcenyo; (w)orp(u) yärśār ;
9A 317 b61 klośnaṃ tarksäṣ ;swāñcen(y)o; ///
10A 320 a3poṣṣāsā yaiwu(ṣ) ; (worpuṣ)(swā)ñcenyo: 2 ॥ t«ä/a»nne
11A 320 b1 b1/// worpuṣswāñce(nyo)/// b212σ ///
12YQ II.1 a6 (:) (ṣñi) (āṣtäryāṃ) ;(swāñcen)y(o); lyalyuk= waṣtu ;
13YQ II.13 b5/// r·e pokāṃswāñcenyoworpu : treyo ñwasaṃ