Announcements

pyāpyāñ

Cite this page as:"pyāpyāñ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pyāpyāñ (accessed 19 Apr. 2024).
 
Meaning:“flower”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pyāpyo
Lexeme variants:pyāpyāñ; pyāppyāñ
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sg pl du
nom pyāpi pyāpyāñ
voc
acc pyāpi pyāpyās
gen pyāppyāśśi
loc pyāppyāsaṃ
comit
inst pyāpyo pyāppyāsyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pyāpyāñ

1A 25 b1svāsarpyāpyāñ; epreräṣ ;
2A 91 a4(ka)rkeyäṣpyāpyāñswiñc
3A 104 a6pältwā(kä)ṣ nu ;py(āpyāñ)b1
4A 156 a2lykäly lykäly wenanträpyāpyāñ///
5A 220 b3ṣiyak wärpont ; nṣāpyāpyāñ:
6YQ II.15 a1(nä)a1(kcyāñ)(pyāpyāñ)

pyāppyāñ

1A 68 a2 ; (swā)a2sarpyāppyāñ; napeṃsac :
2A 253 b3swiñcpyāppyāñ:
3A 287 and 259 b3swiñc ñäkcyāñpyāppyā(ñ);
4A 312 b6mantārak(pyā)ppyāñ; ñäkciñi puskāñ ;
5A 320 b6 ; (sawär) (ñäkcyā)ñpyāppyāñ; ciñcraṃ (wroki) (śkaṃ)
6THT 3878 a1a1/// –pyāppyāñl· /// b1///