🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pyāpyāñ

Cite this page as:"pyāpyāñ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pyāpyāñ (accessed 17 Jul. 2024).
 
Meaning:“flower”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pyāpyo
Lexeme variants:pyāpyāñ; pyāppyāñ
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-āñ

Paradigm

sgpldu
nompyāpipyāpyāñ
voc
accpyāpipyāpyās
genpyāppyāśśi
locpyāppyāsaṃ
comit
instpyāpyopyāppyāsyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pyāppyāñ

1A 68 a2 ; (swā)a2sar pyāppyāñ ; napeṃsac : 1
2A 253 b3triskäṣ rape ; swiñc pyāppyāñ : 1 ṣṭāṅksaṃ treśālsaṃ
3A 287 and 259 b3rapeyu : swiñc ñäkcyāñ pyāppyā(ñ) ; (plu)b4(señc) (kuśeśaiy) ;
4A 312 b6; (tatri)b6säk : mantārak (pyā)ppyāñ ; ñäkciñi puskāñ ;
5A 320 b6 ; (sawär) (ñäkcyā)ñ pyāppyāñ ; ciñcraṃ (wroki) (śkaṃ)
6THT 3878 a1 a1 /// – pyāppyāñ l· /// b1 ///

pyāpyāñ

1A 25 b1daśabalaṃsvāsar pyāpyāñ ; epreräṣ ; – –
2A 91 a4añcäl pañwäa4(ṣ) /// (ka)rkeyäṣ pyāpyāñ swiñc täm pälkoräṣ nande
3A 104 a6; pältwā(kä)ṣ nu ; py(āpyāñ) b1 17σ ///
4A 156 a2tkaṃ-ñkät lykäly lykäly wenanträ pyāpyāñ /// a3 /// ॥
5A 220 b3ṣiyak wärpont ; nṣā pyāpyāñ : omäskenāp ; lyalypu(ris)
6YQ II.15 a1 (nä)a1(kcyāñ) (pyāpyāñ) 14σ /// ; klä