Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

pukāk

Cite this page as:"pukāk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pUkāk_1 (accessed 25 Feb. 2024).
 
Meaning:“in total, overall, altogether”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Lexeme variants:pukāk; pkāk
 

Lexeme family

  • pukāk

Commentary

Translation by Carling and Pinault 2023: in total, overall, altogether

Occurrences

pukāk

1A 9 b1tämyo cempukāktsārtar
2A 11 b6näṣ nu ce(smä)b6k āyäntupukākpuskāsyo kaśal malkamäm
3A 15 b5ypeṣiñi wrasañ puro(hi)tāñ knānmānäṣpukāk puṇyavāṃ mäśkite parnore kärso(rä)b6ṣ ārtant
4A 33 b5b5pukākkärsnāṣ
5A 78 a2penu sāmudraṃ tom wramäṃpukākneñc ś·· ñc a3
6A 78 b4 kupre ne – mā klācär ṣäptäñcäṃ kotäryopukākarña – – – – – –
7A 213 b1(ta)ryāk we pi ṣotreyäntupukākypic salu kapśiññaṃ tākeñcäṃ
8A 254 b2raurāp ñareyaṃ oki slamasyo wäntoṣ pukāksälpiñc ॥
9A 288 a4pukākṣakk ats ce(m) ///

pkāk

1A 298 b2metraknac waṣtäṣ lanturäṣ pukäṣpkākkleśās· /// b3träm
2A 385 a2ne caitasikeñ märkampaläntu lyäklyaṃpkākvicāris cämpluneyaṃ manovijñāṃ ālambaṃ
3A 395 a4lāntac wālune mācri pācripkākākṣiñār •
4THT 1153 b3b3/// tkaṃ wāskässipkāk·/// b4/// –
5YQ I.2 b7 kus ne tom śäkk okät pi vidyasthāb5(nä-śāsträntu) /// 2 vatstsahār 3 śalyāhart 4 kaumārabhrät 5 b6 /// (vyā)karaṃ 10-1 sāṅkhya 10-2 vaiśek 10-3 bhārat «1»4 b7 /// (sä)ss oktapuklyi nasmāṃ pkākāsuk śtäb8(k) ///
6YQ II.5 a5camī taryāk wepi ṣotreyäntupkākypic salu kaa6(pśiññaṃ) (tākeñc-äṃ)
7YQ II.9 b6/// (sä)m ñäkci kroppkāklameyäṣ kātäk
8YQ II.15 a7manarkāñ a7///pkāk
9YQ III.3 b5sämpkākptāñkät käṣṣi wasäṃ träb6(ṅkäṣ)

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.