Announcements

pättāṃñktaṃ

Cite this page as:"pättāṃñktaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pättāṃñktaṃ (accessed 02 Mar. 2024).
 
Meaning:“Buddha”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pañäkte
Lexeme variants:pättāṃñktaṃ; ptāñktaṃ; ptāñäktaṃ
 
Number:singular
Case:locative
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom ptāñkät ptāñktañ
voc
acc ptāñktas
gen pättāñäktes pättāññäktaśśi
loc pättāṃñktaṃ
comit ptāñktaśśäl
inst ptāñktasyo
abl ptāñktäṣ
perl ptāñäktā ptāñäktasā
all pättāñäktac ptāñktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

pättāṃñktaṃ

1A 222 b7kenpar spārttu ;pät(t)āṃñktaṃ:

ptāñktaṃ

1A 80 b3b3/// nuptāñktaṃkāpñuneyā ṣñi – – – – m·
2A 90 a3ptāñktaṃkāpñuneyā ; bodhivaṃ a4

ptāñäktaṃ

1A 38 b3b3…nyo camiptāñäktaṃtso(pats) ///