🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pättāṃñktaṃ

Cite this page as:"pättāṃñktaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pättāṃñktaṃ (accessed 22 Jul. 2024).
 
Meaning:“Buddha”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pañäkte
Lexeme variants:pättāṃñktaṃ; ptāñktaṃ; ptāñäktaṃ
 
Number:singular
Case:locative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomptāñkätptāñktañ
voc
accptāñktas
genpättāñäktespättāññäktaśśi
locpättāṃñktaṃ
comitptāñktaśśäl
instptāñktasyo
ablptāñktäṣ
perlptāñäktāptāñäktasā
allpättāñäktacptāñktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

pättāṃñktaṃ

1A 222 b7; kenpar spārttu ; pät(t)āṃñktaṃ : yāmt(s)āt sär(k)i ;

ptāñäktaṃ

1A 38 b3b3 …nyo cami ptāñäktaṃ tso(pats) /// b4 ñi

ptāñktaṃ

1A 80 b3– – – – – – – – – b3 /// nu ptāñktaṃ kāpñuneyā ṣñi – – – – m·
2A 90 a3yāmu ṣñy akälyme : ptāñktaṃ kāpñuneyā ; bodhivaṃ a4