🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kärsnāṣ

Cite this page as:"kärsnāṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kärsnāṣ (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“to know, understand, recognize”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:kärsā-
Lexeme variants:kärsnāṣ
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:6
Valency:transitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1kärsnām
2kärsnātkärsnāc
3kärsnāṣśārsar, śārsar-äṃ, kärsneñckärsnātär

Lexeme family

Occurrences

kärsnāṣ

1A 32 b2ne tanis kälymeyaṃ(kä)rsnā(ṣ) /// (ca)b3 kumāralāṭeṃ ///
2A 33 b5pättāñä(ktañ) /// b5 pukā-k kärsnāṣ träṅkäṣ kupre(ne) /// b6
3A 232 b7b7 nt«†ä» ; kärsnāṣ kus ; ne wrasom
4A 249 a3naṣ ; säm kärsnāṣ ; kāryap pärko ;
5A 384 a1 a1 kärsnāṣ : samanvāgama : prāptiyo
6A 384 a3lakṣana : ṣyaksuneṣiṃ ṣotreyo kärsnāṣ : upalakṣaṇeti yo rtha
7A 384 a4ne rup okät lotksā kärsnāṣ putäṅkāṣ : tämne-kk asaṃ
8A 384 a5cämpluneyā : a5 pältsäk kärsnāṣ putäṅkāṣkäryäṣ saṃ
9A 408.q a3pinaṃ /// a3 /// (kä)rsnāṣ – /// b1 ///