CEToM | preściyaṃne

preściyaṃne

Cite this page as:"preściyaṃne". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_preściyaṃne&outputformat=print (accessed 23 May 2024).
 
Meaning:“time, occasion, season”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:praṣt
Lexeme variants:preściyaṃne; preścyanne; preścyane; preśyaṃne; preścīyaṃne; preściyanne
 
Number:plural
Case:locative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-a; -o
Obl. sg. (masc.):-ai

Paradigm

sgpldu
nompreściya, preściyo
voc
accpreścyaṃ
genpreścyantsepreścyaṃts
locpreścyainepreściyaṃne
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

preścyane

1THT 281 b2(yä)ts(i) pr(e)k(e) : (po)(pre)ścyane; präṅkatsi ;

preścīyaṃne

1PK AS 16.2 b2twak māka krätayuk(pre)ścīyaṃnekuse cai ob3rotsts(e) cämp(a)m(ñ)e(cci)

preścyanne

1THT 281 b4tsirauñ= eśämñe ; popreścyanne; yāmtsi preke :

preśyaṃne

1PK AS 5C b4; yātässi ; popreśyaṃne: kuse poyśintse ;
2PK AS 6A b4te weskeṃ ; taryapreśyaṃne: dhab5rmaruci ; kamtsate
3PK NS 48 and 258 b4kektseñ reki palskosa popreśyaṃnesp(ārtto)ym«†ä»() : käṣiṃ lkātsi
4THT 508 b3/// – – – – paṣṣīyenträ popreśyaṃnece /// b4///

preściyanne

1IOL Toch 134 b3taisa po cmelane popreściyannepo krentaub4(naṃts) /// po

https://cetom.univie.ac.at/?F_B_preściyaṃne&outputformat=print
Output automatically generated on Thu, 2024-05-23, 17:14:46 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-05-19, 22:38:53 (CEST), by Automatic conversion. Version 23.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.