CEToM | ka

ka

Cite this page as:"ka". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ka&outputformat=print (accessed 23 Apr. 2024).
 
Meaning:“indeed, just [emphasizing particle]”
Word class:uninflected
Word subclass:particle
Language:TB
Equivalent in other languages:Skt. eva
Lexeme variants:ka; kā; kka; k=
 

Lexeme family

Occurrences

kka

1Kz-211-ZS-R-06 a5yolai(ṃ) (yo)lai(y)ñ(e) ·o pṣakkaka tsamṣän-me preke
2Kz-213-ZS-L06 a1cekkawärkṣäl kca kleśanmats
3PK AS 7J a5a5rämerkk(a)nervāṃ yänmāṣṣäṃ :
4PK NS 31 and 294 b3jambudvipmeṃ tsrāwa wätkāwa haikkaṣṭamāwa-ne ṣpä tarya nau(miyenta)
5PK NS 89 a2/// ri ette kkadīpanma lyināntär no
6THT 31 a2ntä (mai)a2yyana ; entwekkaṅke ; yamītr aṣpamāt
7THT 33 b3ñikkaka tākoṃ ; lañc
8THT 78 a2saswa srukalyñemeṃ taisa cikkakälpāmm nai
9THT 78 b1w(e)ṣṣäṃ arai : tukkaka ñi śaul pern(e)
10THT 92 a5 wat no cikkacärkenta (kalatsi) (yātka) (॥)
11THT 189 a5/// a5/// (pra)t(i)saṃkhyānirodhakkaka kälpāstar
12THT 333 a3postäñe tu-k pärweṣṣe mātri (kātsane) a3 yaipormeṃ kka kälporme(ṃ) wi indriñcä kektseñaṣṣe indri śauläṣe i(nd)ri (ṣpä) a4om no
13THT 338 b3tswaikkakätkowwa ; pikwäla toṃ
14THT 404 a4a415σ rmerkka:
15THT 407 a2mä(nt) r(ā)kk(a) āklu pe;laiykne a3 ompalskoññe ; krui no lama
16THT 1191 a2 – – – kk· ṣekkatsakṣitär : •
17THT 1193 b1sa oly· – – – kkkaṣpä /// b2///
18THT 1213 a3/// ·k· 20-9 ślekkapain tākaṃ enestai ka
19THT 1262 a2·k· tekkaka su apāyntane klyutkā
20THT 1312 b1krent weresa – tkrakka
21THT 1381.j b1/// b1/// sakka– ///
22THT 1384.q a1a1/// ·lkka/// b1/// ·ä
23THT 1409.j a2/// a2/// –kkats·a – /// a3
24THT 1510 b3dharma kuśa /// b3kkase pelaiknecai
25THT 1535.a b6b6/// – śakka • yra ntca
26THT 1535.b b3sa ntse : sälyakkatse : b4///
27THT 1535.e b3/// b3/// –kka • kwañci tṣa
28THT 1556 a5– – na ma lakkana
29THT 1573.d b2/// b2/// k·kkarne – ///
30THT 1626.a a3/// a3/// ṣ·kkat·i /// a4///
31THT 1635.a a4– – śäṃ tu wakkaka – /// a5
32THT 1855 a1– – /// ytā ssakkacu tk· ·e ///
33THT 1859 a2 tkentsa entwekkaalpaṃ
34THT 2247 a640-9 kuce no lakkaki kau /// a7
35THT 2359 a2a2/// – – ślekkaṣṣi k· /// a3
36THT 2369.g a3/// a3/// –kkal· /// a4///
37THT 2369.s b1– – – ·r· – – ly·kka– /// b2///
38THT 2381.a b2/// – • mäntr·kkaynañmä sn· /// b3
39THT 2477 b3k· /// b3·ṣ·kkatsä ṣ·i /// b4
40THT 2599 a3/// a3/// –kka·i /// b1///
41THT 3078 b1/// b1/// –kkaka /// b2
42THT 3239.a a2okta /// a2///kkarma – /// a3
43THT 3612 a2a2/// na kekka– /// b1///
44THT 3963 a2– • ba trākkataisa kw· /// a3

https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ka&outputformat=print
Output automatically generated on Tue, 2024-04-23, 17:33:22 (CEST).
Page last edited on Mon, 2024-04-22, 17:45:02 (CEST), by Automatic conversion. Version 20.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.