CEToM | pyāmäs

pyāmäs

Cite this page as:"pyāmäs". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pyāmäs&outputformat=print (accessed 12 Jul. 2024).
 
Meaning:“to do”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:yām-
Lexeme variants:pyāmäs
 
Person:second
Number:plural
Tense/Mood:imperative
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:imperative
Stem class:3
Valency:transitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1
2pyām, pyām-ñi, pyāmā-ṃ, pyāmā-mpyāmäs, pyāms-äṃpyāmtsārpyāmtsāc
3

Lexeme family

Occurrences

pyāmäs

1A 15 a4pic poś träṅki tämne pyāmästmäṣ cem mäśkitāñ
2A 276 a6; kärs(ā)cär ; tämne pyāmäs ; yas penū :
3A 288 b4ārwar y(atsi) (wo)tka-m täm pyāmäs täpreṃ klyom metrak śmäṣ
4YQ I.1 a6(ārwar) (yatsi) (wotka-m) (täm) (pyāmä)«t/s» täpreṃ klyom metrak śmaṣ
5YQ II.7 b3orkmac kälkāc tämyo kāsu pyāmäs sewāñ mänt ne orkmäṣ
6YQ II.9 a7a7 /// (tä)mn(e) pyāmäs tmā-k śkaṃ se pācar
7YQ II.12 b2yasäṃ kri tāṣ tämne pyāmäsnmäsmāṃ kapśiññā b3
8YQ III.11 a7was ārts koṃ yärk pyāmäsśäṃ träṅkäṣ tämne
9YQ III.11 a7śäṃ träṅkäṣ tämne pyāmäs a8 /// tkaṃ

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pyāmäs&outputformat=print
Output automatically generated on Fri, 2024-07-12, 22:38:23 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 30.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.