CEToM | märkampalaṃ

märkampalaṃ

Cite this page as:"märkampalaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_märkampalaṃ&outputformat=print (accessed 23 May 2024).
 
Meaning:“Law”; “righteousness, condition, dharma”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pelaikne
Lexeme variants:märkampalaṃ; märkamplaṃ
 
Number:singular
Case:locative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ntu

Paradigm

sgpldu
nommärkampalmärkampaläntu
voc
accmärkampalmärkampaläntu
genmärkampalis
locmärkampalaṃ
comit
instmärkampalntuyo
abl
perlmärkampalāmärkampaltwā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

märkampalaṃ

1A 49 a4ñomā wäl ṣeṣ ptāñäktemärkampalaṃśā… /// a5///
2A 114 a5lyutār lyutār ñäktaśśi pättāññäktesmärkampalaṃynāñmune a6/// (wa)ṣtäṣ
3A 114 b5wlāṃñäktes lyutāräṣ lyutār pä(ttā)ñä(ktes)(mä)r(ka)mpalaṃynāñ(mu)ne b6/// ṣām(nu)neyac
4A 260 b4 – – – – (tä)rkoräṣ ptāñktemärkampalaṃwsokone kälpnānträ elant b5
5A 261 a6ptā(ñkät) (kä)ṣyāp kāsw (āk)ṣ(i)ññuntmärkampalaṃwaṣtäṣ läṃtsam (mänt) (ne)
6A 302 a4wrasañ tsälpālune ākālyo ptāñktemärkampalaṃwa a5/// knānträ
7A 336 b5wrasañ tm-äk neṣ (pättāñä)ktemärkampalaṃwsokone /// b6///
8A 385 b4dharma utpanne : pälskaṣiṃmärkampalaṃkākätkub5ntcittaṃ saṃtsāra
9YQ II.12 b2(ptāñkät) (käṣyāp) (kāsw) (ākṣiññunt)märkampalaṃwaṣtäṣ läṃtsam mänt ne
10YQ III.3 b7(wkänyo) /// (wät)märkampalaṃṣäk tmāṃ paräṃ kälpānt
11YQ III.3 b7paräṃ kälpānttritmärkampalaṃśtwar tmāṃ b8///
12YQ III.11 a4keṃnn ats tāpärk ptāñktemärkampalaṃwsokone kälpoṣ naa5(sam) (ṣom)

märkamplaṃ

1A 221 b6; metrakyāp krant ;märkamplaṃ: 70-6 pättāṃñäkte ;
2A 226 a2a2(kā)śyapi ; pättāṃñäktemärkamplaṃ: waṣtäṣ laltuṣ ;
3A 226 a2ṣome ; śākyamūnis ;märkamplaṃ: (kā)swa-wsāl(u) ; – – –
4A 227-228 b4śpālmeṃ ; pättāṃñkte ;märkamplaṃ: – – – – – ; – – –

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_märkampalaṃ&outputformat=print
Output automatically generated on Thu, 2024-05-23, 16:43:31 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-05-19, 22:38:53 (CEST), by Automatic conversion. Version 14.
Page created on Thu, 2023-11-23, 04:10:59 (CET), by Automatic conversion.