CEToM | cesäs

cesäs

Cite this page as:"cesäs". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cesäs&outputformat=print (accessed 18 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cesäs
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cesäs

1A 77 a4āṅkaräs lāntse suknāmāṃ träṅkäṣ cesäs śkaṃ āṅkaräs tñi essi
2A 254 b1ṣu ; cem nu cesäs ; kenanträ : 1
3A 254 b7āṣā(n)ik me(trak) b7 (ptāñkät) (cesäs) (wrasaśśi) (śū)nyātṣi märkampal āksiṣ
4A 333 a7/// ·t·r tämyo sūtra cesäs wu akṣaräsyo krantāp märkampal··
5THT 605 b4: • ॥ ॥ cesäs amokäs toṅkitsā el wäs

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cesäs&outputformat=print
Output automatically generated on Tue, 2024-06-18, 19:48:23 (CEST).
Page last edited on Tue, 2024-06-18, 19:25:29 (CEST), by Automatic conversion. Version 29.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.